DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Dráhy

<!>  Ačkoliv v tomto textu probíraná topologie může připomínat již vysvětlenou, jde o zcela odlišný způsob stimulace.

Tato topologie též využívá prostorovou anizotropii poševního vchodu a orgastické manžety. Ve variantě, uvedené na obrázku a probírané v tomto textu je dvojice elektrod jednoho kanálu umístěna v ose stydké štěrbiny tak, že jedna elektroda je umístěna na těle poštěváčku blíže k jeho žaludu, druhá pak na zadní spojce stydkých pysků či na hrázi. Samostatně by takováto topologie ovlivňovala zejména m. bulbocavernosus a vjemově by byla pociťována, jako poměrně mělce založené dráždění v oblasti poševního vchodu. Druhý pár elektrod je pak umístěn pod poštěváčkem tak, aby horní tři elektrody tvořily pokud možno rovnostranný trojúhelník.

Číst dál: Topologie "křížem kolem poštěváčku"

<!> V textu probíraná dvojice drah pro stimulaci dvojkanálovým generátorem představuje jednoduchou, nicméně zábavnou a výkonnou variantu, vhodnou pro začátečníky. Dostatečná vzdálenost elektrod usnadňuje jejich lokalizaci a snižuje riziko jejich vzájemného zkratu. Partnerce pak takto umístěné elektrody skýtají mnoho nových pocitů. Topologie umožňuje v závislosti na kombinaci signálů široké vjemové spektrum.

Tato topologie využívá prostorovou anizotropii poševního vchodu a orgastické manžety. Ve variantě, uvedené na obrázku a probírané v tomto textu je dvojice elektrod jednoho kanálu umístěna v ose stydké štěrbiny tak, že jedna elektroda je umístěna na těle poštěváčku blíže k jeho žaludu, druhá pak na zadní spojce stydkých pysků či na hrázi. Samostatně by takováto topologie ovlivňovala zejména m. bulbocavernosus a vjemově by byla pociťována, jako poměrně mělce založené dráždění v oblasti poševního vchodu. Druhý pár elektrod je pak umístěn na úrovni spodní třetiny introitu, v závislosti na citlivosti a anatomické dispozici partnerky v rozsahu od vnitřní části malých stydkých pysků až po vnější stranu labií velkých či v mezním případě až do třísel. Izolovaně by v rámci této dráhy byly ovlivńovány zejména snopce m. transversu perinei, jejichž dráždění je vnímáno jako neurčitý rozestřený pocit tepání v oblasti anusu, pochvy a hráze.

Číst dál: Základní topologie pro dvojkanálovou stimulaci

<!> Dvojkanálovou stimulaci lze provádět několika principiálně odlišnými způsoby, každý z kterých klade specifické nároky na konstrukci použitého generátoru. Cílem tohoto textu je poskytnout uživateli informační penzum, potřebné k pochopení tématiky na uživatelské úrovni, určení možností generátoru, který je k stimulaci použit a volbě správné topologie elektrodového systému s ohledem na zamýšlené cíle. Získané požadavky je samozřejmě možno využít i v ET oblasti s tím, že pro tento účel se jedná o zbytečně "jemnou" techniku, jejíž jemné nuance nebudou náležitě oceněny. V textu bude vysvětlena technika působení dvojice identických signálů, technika stimulace dvojicí fázově posunutých signálů a stimulace pomocí dvojice nezávislých průběhů, vše na čtyřelektrodovém modelu připojení. Pseudotrojfázovým technikám bude věnován samostatný článek.

Čtyřelektrodový systém lze v dvojkanálovém řízení postavit topologicky dvěma způsoby, lišícími se počtem ekvipotenciálních křivek. Snadnějšímu pochopení napomůže zavedení pojmů "souběžně" a "střídavě". Souběžný systém má stejnolehlé elektrody umístěné na stejné straně jediné ekvipotenciální křivky (přesněji tedy polorovině plochy dělené průmětem EP plochy), střídaný systém pak má EP křivky dvě a elektrody se střídají v sektorech, těmito křivkami vymezených. První jmenovaný způsob pocitově vytváří jediný vjem, zatímco druhý způsob typicky vytváří vjemy dva.

Číst dál: Teorie dvojkanálové stimulace

<!> Krátkým drahám v klíně už zde na Elefernu jedna sada textů věnována je, nicméně  dostupnost technických prostředků obecně a dvojkanálových generátorů speciálně vede redakci k tomu, aby se tomuto tématu věnovala i nadále. V sérii textů budou probírány krátké dráhy na zevním genitálu se speciálním přihlédnutím ke specifiku stimulace pomocí dvojkanálových přístrojů.

Číst dál: Dvojkanálové dráhy

Užitečná krátká dráha, vhodná pro zejména pro začínající a bázlivé subinky :-).

ischiocaver

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán ve speciální části textu. Musculus ischiocavernosus je relativně subtilní svalový snopec, orientovaný šikmo napříč genitálem, od úponů sedací kosti k bázi klitorisu. Průmět svalu prochází po vnější straně horní třetiny velkých stydkých pysků k jamce v kožní rýze na bázi stehenního svalu. Svalový snopec je s trochou cviku hmatný, zejména po stranách klitorisu. Úpon svalu leží na bázi klitorisu a sval při kontrakci tělo klitorisu stahuje směrem vpřed a dolů.

 

Číst dál: Musculus ischiocavernosus.

První praktické využití získaných poznatků - základní dráha via transversus perinei.

trans_peri

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán v předchozí části textu. Musculus transversus perinei je tenký, příčně orientovaný svalový snopec, jehož hlavní funkcí je udržení orgánů malé pánve ve střední rovině. Průmět svalu prochází hrází, začátky svalů jsou fixovány na hrbolech kosti sedací (tuber ischiadicum). Svalový snopec je relativně dobře hmatný na hrázi.

 

Číst dál: Transversus perinei.

Intuitivní dráha s explozivním efektem.

! Jedna z nejúčinnějších krátkých drah přes klitoris je často využívána jako final-blow technika pro vyprovokovaný orgasmus. Její výhodou je poměrně striktní lokalizace vjemu a možnost využití prakticky libovolných elektrod - to dává možnost laborovat s proudovou hustotou. Na ilustraci jsou použity běžné středointenzitní kuželíky - pozor, alespoň jeden z nich by měl mít izolovanou rukojeť, v opačném případě se zapojíte paralelně se subinkou a úměrně poměru vodivostí se podělí i váš vjem :-)

Číst dál: Krátké dráhy přes klitoris 3.

Dráha, komplementární k předchozí uvedené - vhodnější pro začínající jedince.

! Uvedená dráha funguje prakticky se dvojicí středointenzitních elektrod - proudová hustota elektrod se volí podle požadované lokalizace vjemu. S elektrodami, použitými na demonstračním obrázku převažuje vjem pod kuželíkem,   druhá elektroda byla pro snížení proudové hustoty doplněna o navlhčený buničinový podklad. Signál je v tomto případě přiváděn do báze klitorisu, proudová dráha prochází z větší části po malých, z menší části po velkých labiích, klitoris je ovlivně pouze nepřímo.  Dráha se dobře hodí pro experimentování s proudovou hustotou elektrod a variantami signálu.

Číst dál: Krátké dráhy přes klitoris 2.

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 104 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 104

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate