DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Před používáním tohoto serveru prosím věnujte pozornost prostudování následujícího textu.
 

 1. Projekt Eleferno.cz (dále jen server nebo Eleferno) je neziskový server provozovaný soukromou osobou.
 2. V souvislosti s provozem serveru nejsou dávány žádné záruky týkající se dostupnosti, obsahu či trvání.
 3. Všichni uživatelé serveru jsou povinni dodržovat veškeré zákony a nařízení, která se na ně vztahují s ohledem na místo jejich pobytu či občanství.
 4. Jakýkoliv způsob používání tohoto webu znamená bezvýhradný souhlas s ustanoveními těchto podmínek.
 5. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo jakýkoliv zaslaný či poskytnutý obsah upravit, nezveřejnit, případně zveřejněný obsah odstranit, a to i bez udání důvodu.
 6. Tento web cíleně neshromažďuje osobní údaje uživatelů.
 7. Pro sběr statistik návštěvnosti používáme službu Google Analytics. Pro podrobnější informace o ochraně osobních údajů navštivte Centrum pro ochranu osobních údajů společnosti Google.
 8. Server zveřejňuje materiály mu za tímto účelem poskytnuté, zejména pak komentáře, články a obrázky k článkům. Takto poskytnuté materiály mohou být autorskými díly dle zvláštního zákona.
 9. Poskytnutím materiálů prohlašuje ten, kdo je poskytl, že je oprávněn tak učinit, zejména z hlediska autorského práva.
 10. Zároveň uděluje provozovateli serveruneodvolatelný a časově neomezený souhlas k tomu, aby poskytnuté dílo zveřejnil na webu projektu a aby na něm provedl nezbytné redakční úpravy.
 11. Ilustrační obrázky k článkům, nebyly-li poskytnuty autorem a není-li výslovně uvedeno jinak, pocházejí ze zdrojů, jejichž licencování takové použití umožňuje.

Důležité!
    Tento web obsahuje materiály, jejichž prohlížení může být v místě, odkud jste připojeni ilegální nebo i trestné.V tomto případě musíte tyto stránky opustit.
    V České republice není povoleno zpřístupnění těchto materiálů osobám, mladším 18 let. Pokud nedosahujete této věkové hranice, musíte tyto stránky opustit.
    Stejně tak tyto stránky opusťte, pokud Vám Vaše náboženské přesvědčení, výchova nebo jiné důvody brání přijmout fakt, že mnozí lidé si svůj intimní život představují jinak, než obligátní středeční sex pod dekou v misionářské poloze :-) A nakonec,
    Eleferno obsahuje popis často bolestivých praktik a postupů, které lze provádět pouze a výlučně na základě oboustranného souhlasu zletilých a svéprávných partnerů při vědomí možné nebezpečnosti těchto činností. Autoři se výslovně zříkají odpovědnosti za škody na zdraví a/nebo majetku, vzniklé v souvislosti nebo návaznosti na zde uvedené informace. Ty lze využít pouze na vlastní nebezpečí ke studijním účelům, případně pro vlastní pobavení. Autoři výslovně zakazují jakékoliv komerční využití těchto informací.
    Obsah těchto stránek podléhá ochraně podle autorského zákona a jeho využívání bez souhlasu autorů bude podle autorského zákona postihováno.
    Ještě před registrací si pročtete zejména Pravidla chování mezi členy, registrací potvrzujete souhlas s jeho obsahem.

Co zde najdete:
    Fakta. Návody, postupy, reportáže, fotodokumentaci, texty publicistického charakteru, něco beletrie, obchodní nabídku. Kontakty na osoby, které mají bohaté praktické zkušenosti s tématem jako takovým, medicínou, elektrotechnikou, elektronikou a dalšími souvisejícími obory, včetně zpracování kůže a kovů.
    Tipy na dodavatele vhodných komponent nebo finálních výrobků.
    Know-how.
    Dobrou partu zajímavých lidí.
    Klub osob, praktikujích na toto téma v praxi.
    To, čím sami přispějete.

Co zde nenajdete:
    Pornografii. Mnoho textů na tomto webu je ilustrováno, pornografické materiály ale mezi ilustracemi budete hledat marně. Zkuste jiné místo.

Slovo autorů:
    Tento web (a jeho již neaktualizovaní předchůdci, porůznu dožívající na angelfire, crolinku či VOL a znechucující čtenáře popup okénky providerů) vznikl z potřeby fóra pro výměnu zkušeností v oblasti využívání elektrického proudu, podtlaku a technických prostředků v bdsm praxi. Přes veškerou osvětu lze dosud hodnotit informovanost bdsm komunity v této oblasti jako nepostačující a ne každý je ochoten strávit večer za Googlem při hledání novinek nebo i elementárních informací o tomto atraktivním tématu. Cílem autorského týmu je udržet zde veškerý balík těchto informací pohromadě.
    Projekt je nekomerční, nabídky inzerce či reklamy založené na komerčních principech jsou proto bezpředmětné a nebudou akceptovány ani zodpovídány.
   Web je rozdělen na část pro veřejnost (převážně informativní) a část pro registrované uživatele (dokumentární). Hned v úvodu budiž řečeno, že ani jedna část není placena - adult weby hledejte jinde. Oddělení dokumentární části do samostatné sekce je dáno potřebou ochrany soukromí osob, kterých se zveřejněné texty či dokumentace týkají a z nemalé části i potřebou eliminace komerčních nabídek. Do dokumentární části byly zahrnuty i potřebné interaktivní funkcionality - chat, galerie a diskusní fórum.

    Obsah Eleferna je z velké části vytvářen jeho čtenáři. Pro zasílání příspěvků použijte, prosím, náš redakční systém nebo kontaktujte kteréhokoliv z administrátorů webu

Vítány jsou zkušenosti, postřehy z praxe, návody, postupy, reportáže, povídky, beletrie ... Vyhrazujeme si ovšem právo výběru toho, co bude zveřejněno, případné redakční úpravy jsou autorům předkládány k finálnímu schválení.

    Pro registraci, tedy přístup do dokumentární části stačí vyplnit registrační formulář.  Nepožadujte, prosím, registraci, pokud nedosahujete věku, daného zákonem v místě Vašeho pobytu pro zpřístupnění materiálů pouze pro dospělé (v České republice 18 let). Případné problémy řešte na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    Jste-li pořadateli akce, kterou chcete prostřednictvím Eleferna propagovat (pod akcí je chápan tématický sraz či jiná nekomerční akce), máte možnost informovat nás mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript... Očekáváme, že uvedete označení odpovědného pořadatele spolu s mailovou adresou pro ověření, místo a datum konání akce, podmínky pro vstup a pokud bude na akci vybíráno vstupné, jeho výši.

    Tento web je založen na systému Joomla! Software je chráněn autorským právem (C)2005 Open Source Matters. .

    Chcete-li Joomla! šiřit, kopírovat či modifikovat, seznamte se, prosím, podrobně s podmínkami GNU General Public License. Pokud vám podmínky licencování nejsou známy, pomůže vám návod 'How To Apply These Terms To Your Program' a často v souvislosti s ním vznikající dotazy 'GNU General Public License FAQ'.


    Obsah těchto stránek podléhá ochraně podle autorského zákona a jeho využívání bez souhlasu autorů bude podle autorského zákona postihováno.
 

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 471 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 471

Nejnovější uživatelé

 • Kejmil
 • Didier
 • Frfafel
 • PragueMate
 • 5Z28BA7 Thank you for signing up - it was amazing and delightful, wishing you all the best and much success. www.apple.com dsaqwrqw