DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Teorie

Objektivní měření sexuálního vzrušení není natolik jednoduché, jak by se mohlo zdát. Teze "podívám se a vidím" tady zcela objektivně nefunguje a subjektivní metody pro potřeby forenzní medicíny nestačily. Já se ale pokusím pojmout toto téma mírně odlehčeně a byl bych rád, kdyby konstrukční skupině posloužilo jako téma inspirativní.

plethysmograph-parks

Číst dál: Vzrůšoměr

Článek o fibrilaci vyvolal značný ohlas, spolu se kterým dorazilo poměrně dost dotazů o tom, čím se liší špičkové, efektivní a střední hodnoty veličin. Tento text si klade za cíl vysvětlit zájemcům o problematiku - krom jiného - i ten fakt, proč generátor s maximální hodnotou proudu 100 mA uživatele nutně nezabije, když nebezpečná hodnota proudu leží na úrovni 50 mA :-)

Číst dál: Jak je to s efektivními hodnotami

Pořád to samé - zastrčit, vytáhnout, zastrčit, vytáhnout... První měsíc to baví, je to relativně nové, neokoukané, partner(ka) ještě leckdy něčím zcela novým překvapí. Druhý měsíc je to už rutina, přecházející v pravidelný středeční sex v misionářské poloze potmě pod dekou a třetí měsíc začíná soužití připomínat práci. Malomyslný zmalomyslní ještě více, melancholik upadne do depresí, flegmatik se vrátí k lepení modelů letadýlek, sangvinik se začne poohlížet po novém modelu partnera(partnerky), cholerik partnera nejprve zbije a poté upadne do depresí, ti tvořiví se pak začnou rozhlížet po okolí, jak by náhle zešednuvší vztah učinili barevným, nápaditým a jiskřivým. Jiskřivým ... Jiskřivým !  To zní dobře. Elektřina do sexu patří, i když ne ve své prvotní podobě. Zajiskřit by to mělo ještě předtím, než si spolu lidé vlezou do postele (do auta, na záchod ve vlaku, na půdu, do stohu atd. atp.) nebo se v náhlém poryvu vášně rozhodnou vstoupit do Klubu desíti tisíc feetů.  On i ten sex, pozorovaný na složitých a k obsluze komplikovaných přístrojích s krypticky znějícími názvy jako EEG, EKG, EMG jsou v podstatě jen nejrůznější formy elektrických impulsů, poctivě na jedné straně tahajících za příslušná svalová vlákna a záklopky na topořivých tělíscích, na druhé straně meldujících po nervech a míše do mozku něco jako "jóóó, tohle se mi líbí" nebo "stříkat, teď !" Leckoho napadlo, že tohle všechno by se dalo udělat na baterky nebo do zásuvky a užívat si, ať už individuálně, nebo v páru. Jde to, ale chce to trochu základních znalostí, hodně opatrnosti a hlavně souhlas partnera s tím, co s ním hodláte provozovat. Zaujalo ? Čtěte dál.

Číst dál: Základy elektrostimulace

Elektroda violet wandu je (de-facto) výbojová trubice, tvarovaná podle požadavků na její (pseudo)medicínské využití a plněná plynem či směsí plynů o nízkém tlaku. Na jednom z konců je opatřena kovovou elektrodou, sloužící pro  mechanické i elektrické připojení k violet wandu. Článek si neklade za cíl vysvětlení principu jiskřivky, účelem je upozornění na některé aspekty funkce, důležité pro bdsm využití jiskřivek a jejich pořizování.

Číst dál: Informační minimum pro zájemce o koupi jiskřivek

Ačkoliv horečka sháňky po violet wandech již poněkud upadla, mezi lidem úchylným stále panuje čilá poptávka a stává se, že mnohý zájemce pořídí věc, kterou vlastně ani nechtěl. Článek se věnuje některým aspektům, které je nutno při pořizování violet wandu (dále jen V-W) zohlednit.

Číst dál: Informační minimum pro zájemce o pořízení violet wandu

RC oscilátor je základním a konstrukčně nejjednodušším typem zpětnovazebního oscilátoru, neboť se obejde bez cívek. Oscilace vznikají díky kladné zpětné vazbě, zavedené z výstupu zesilovače na jeho vstup. K nasazení a udržení trvalých oscilací je nutné, aby fázový posuv signálu mezi zesilovačem a obvodem zpětné vazby byl nulový a aby zesílení zesilovače a obvodu zpětné vazby byla shodná a blízká k 1. Další podmínkou je celkové zesílení soustavy zesilovač/ zpětná vazba rovné 1. Pro zesílení menší než 1 získáváme tlumené kmity, pro zesílení větší než 1 se soustava rozkmitá s amlitudou, rostoucí k limitaci, což nemusí vadit pro bdsm nasazení, nicméně výstupem již není sinusoidální signál.

Zpětná vazba je v RC oscilátoru tvořena trojicí shodných RC článků, z nichž každý posouvá fázi signálu o 60 stupňů. Jako zesilovač je obvykle používán tranzistor v zapojení se společným emitorem, otáčející fázi o 180 stupňů, výsledný fázový posun je tedy 360 stupňů. Při splnění podmínky zesílení, rovného 1 produkuje oscilátor čistý sinusoidální signál s frekvencí, úměrnou převrácené hodnotě ze součinu RC. Konstatnta úměrnosti závisí na činiteli zesílení tranzistoru.

RC oscilátory jsou oblíbené u konstruktérů jednoduchých zařízení, protože nevyžadují konstrukčně komplikované vinutí cívek. Obecně ovšem mají malou stabilitu a obtížně se přelaďují. Pro nízké kmitočty ovšem bývá leckdy jediným možným řešením.

rc_osc

V úvodu tradičně pro orgány státní správy zdůrazňuji, že jakékoliv využití zde uvedených informací pro interní potřebu těchto orgánů nebo komerční využití je vyloučeno. Stejně tak se výslovně zříkám odpovědnosti a všech případných pretenzí, vzniklých v souvislosti s poškozením zdraví a/nebo věcí na základě informací, zde uvedených. Popisovány jsou praktiky a postupy, které mohou být potenciálně nebezpečné a které je možno provádět pouze na základě oboustranného souhlasu a při vědomí možného nebezpečí.

 V tomto materiálu jsou rozebírány techniky, založené na mechanickém působení. Materiál vynechává metody, založené na působení elektřiny (MET), podtlaku (VT), horka (W/HT) a bití  – impaktní techniky (IT), kterým jsou nebo budou věnovány samostatné články. V převážné většině případů jde o techniky bolestivé, stimulační působení je nevýznamné a relativně málo využívané. Vysoká bolestivost je ve spojení s psychologickým aspektem důvodem častého používaní těchto technik jako technik interrogačních. je zřejmě zbytečné zdůrazňovat, že tyto techniky nelze používat během těhotenství ani kojení.

Číst dál: Techniky mechanického působení na  prs (MMT).

V úvodu tradičně pro orgány státní správy zdůrazňuji, že jakékoliv využití zde uvedených informací pro interní potřebu těchto orgánů nebo komerční využití je vyloučeno. Stejně tak se výslovně zříkám odpovědnosti a všech případných pretenzí, vzniklých v souvislosti s poškozením zdraví a/nebo věcí na základě informací, zde uvedených. Popisovány jsou praktiky a postupy, které mohou být potenciálně nebezpečné a které je možno provádět pouze na základě oboustranného souhlasu a při vědomí možného nebezpečí. Elektrotortura genitálu (GET) je potenciálně nebezpečnou a velmi bolestivou praktikou, která může na subjektu zanechat i déletrvající stopy v podobě psychologického traumatu, narušení sexuálních vztahů či sexuální disfunkce ! Bolestivost některých druhů působení může vyvolat šok či ztrátu vědomí.

Důrazně varuji před provozováním těchto praktik v těhotenství !

Číst dál: Základy ES/ET genitálu (GET)

V úvodu tradičně pro orgány státní správy zdůrazňuji, že jakékoliv využití zde uvedených informací pro interní potřebu těchto orgánů nebo komerční využití je vyloučeno. Stejně tak se výslovně zříkám odpovědnosti a všech případných pretenzí, vzniklých v souvislosti s poškozením zdraví a/nebo věcí na základě informací, zde uvedených. Popisovány jsou praktiky a postupy, které mohou být potenciálně nebezpečné a které je možno provádět pouze na základě oboustranného souhlasu a při vědomí možného nebezpečí.

Tak, povinným klausulím bylo učiněno zadost, můžeme přistoupit k tématu. Úvod budiž věnován základům anatomie, dle možnosti bez latiny a zabíhání do detailů :-) Lékaře pak prosím o shovívavost, zejména terminologickou.

Číst dál: Základy ES/ET prsu (MET)

Tento text zahajuje sérii článků o krátkých drahách na genitálu a měl by sloužit jako referenční materiál pro topologii a názvosloví - další články budou využívat zde uvedenou terminologii. Text vzniknul jako kompilát Renčiných poznámek a kusů rozpracovaných textů, doplněných z mé strany poznámkami o vodivostech a praktických poznatcích o elektrické části tématu. Text si neklade za cíl sloužit jako učebnice anatomie pánve ani neaspiruje na striktní termiologickou přesnost - lékaři mezi čtenáři jistě prominou. Zjevné boty rádi opravíme :-) Převážná většina ilustrací pochází z Grayovy Anatomie, konkrétně z její webové verze vydavatelství Bartleby, kterému děkujeme za souhlas s jejich použitím. Zbývající ilustrace pochází z anatomických atlasů.

Číst dál: V klíně, jako doma

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 83 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 83

Nejnovější uživatelé

  • Frfafel
  • PragueMate
  • 5Z28BA7 Thank you for signing up - it was amazing and delightful, wishing you all the best and much success. www.apple.com dsaqwrqw
  • Jiří
  • 11591159altara