DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

První praktické využití získaných poznatků - základní dráha via transversus perinei.

trans_peri

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán v předchozí části textu. Musculus transversus perinei je tenký, příčně orientovaný svalový snopec, jehož hlavní funkcí je udržení orgánů malé pánve ve střední rovině. Průmět svalu prochází hrází, začátky svalů jsou fixovány na hrbolech kosti sedací (tuber ischiadicum). Svalový snopec je relativně dobře hmatný na hrázi.

 

Základní účinná dráha přes transversus perinei může být symetrická či asymetrická. V symetrické dráze lze výhodně použít dvojici středněintenzitních plošných elektrod, umístěných přibližně v mísě přechodu vulvy do vnitřní plochy stehna. Variací polohy elektrody pak lze ovlivnit zasažení osy svalového svazku nebo pouze některého jeho okrajového provazce vláken. Výsledný vjem se podle toho liší, zejména v intenzitě kontrakce při shodných dalších podmínkách.

  ES ET
Účinná frekvence 65 Hz 18 Hz
Koeficient plnění 10 % 50 %
Špičkový proud 20 mA 25 mA


V symetrické dráze je vjem lokalizován (při shodné proudové hustotě elektrod) do celé délky dráhy - pociťováno je tepání či stahy v hrázi, stahy konečníku a poševního svalstva, vjem ale není ostře ohraničen. Dráha se hodí jako přípravná ebo podpůrná - její výhodou je prakticky zanedbatené zahlcení v čase. Použitý signál by neměl obsahovat významnou stejnosměrnou složku.

trans_peri_asym

Asymetrická dráha předpokládá umístění jedné z elektrod na hrázi (povrchová dráha) nebo využití zaváděcí elektrody v pochvě či rektu (zelené body). Tato elektroda by měla mít vyšší proudovou hustotu, než elektroda sběrací, umístěná stejně, jako v symetrické dráze. Pokud je použita vaginální elektroda, je třeba její účinnou plochu orientovat k zadní stěně pochvy.

Hráz ES ET
Účinná frekvence 52 Hz 10 Hz
Koeficient plnění 20 % 25 %
Špičkový proud 20 mA 25 mA
Pochva ES ET
Účinná frekvence 82 Hz 14 Hz
Koeficient plnění 20 % 40%
Špičkový proud 15 mA 20 mA
Rektum ES ET
Účinná frekvence 64 Hz 6 Hz
Koeficient plnění 25 % 40%
Špičkový proud 18 mA 20 mA


Převládající vjem je podle umístění elektrody lokalizován do hráze, rekta nebo pochvy. Nižší frekvence (do 10 Hz) jsou vnímány jako oddělené stahy, frekvence do cca 40 Hz pak jako vibrace svalu, frekvence vyšší mají rychle klesající účinnost, kterou lze kompenzovat zvyšováním koeficintu plnění až k 50%. V případě mělce zavedené poševní elektrody má křivka citlivosti zlom v oblasti od 60 Hz do ca 85 Hz s maximem stimulačního efektu v okolí 82 Hz. Pro oblast ET je pak výhodné široké rozevření poševního vchodu, například speculem a použití vysokointenzitní či bodové elektrody na zadní spojce stydkých pysků.

Variantní umístění sběrací elektrody je pod hýždí, v tomto případě ovšem není výsledný vjem lokalizován přesně na transversus perinei a ovlivněna je výrazně větší oblast.

Poslední probíranou variantou je příčná stimulace interními elektrodami ve vagině a rektu.

trans_peri_intern

Vjem je v tomto případě lokalizován do hloubky a má charakter stahů, převážně bolestivého charakteru.

  ES ET
Účinná frekvence 75 Hz 8 Hz
Koeficient plnění 10 % 50 %
Špičkový proud 15 mA
25 mA

 

 

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 297 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 297

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate