DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

<!>  Ačkoliv v tomto textu probíraná topologie může připomínat již vysvětlenou, jde o zcela odlišný způsob stimulace.

Tato topologie též využívá prostorovou anizotropii poševního vchodu a orgastické manžety. Ve variantě, uvedené na obrázku a probírané v tomto textu je dvojice elektrod jednoho kanálu umístěna v ose stydké štěrbiny tak, že jedna elektroda je umístěna na těle poštěváčku blíže k jeho žaludu, druhá pak na zadní spojce stydkých pysků či na hrázi. Samostatně by takováto topologie ovlivňovala zejména m. bulbocavernosus a vjemově by byla pociťována, jako poměrně mělce založené dráždění v oblasti poševního vchodu. Druhý pár elektrod je pak umístěn pod poštěváčkem tak, aby horní tři elektrody tvořily pokud možno rovnostranný trojúhelník.

JTakováto topologie silně koncentruje převládající vjem do oblasti poštěváčku. Na výsledném vjemu se podílí superpozice a interference signálů obou kanálů, probíhající jednak fyziologicky, na svalových vláknech ovlivněné muskulatury, jednak na úrovni pocitové, kdy jsou kontrakcemi svalů a ovlivněním nervů orgastické manžety vyprovokovávány naučené reflexy. Topologie se hodí zejména pro ženy s klitoridálním typem dráždivosti (či pro tréning takovéhoto typu dráždivosti), neboť poštěváček je v daném případě drážděn velmi intenzivně.

Použité elektrody

Tři horní elektrody jsou v tomto případě elektrodami pracovními, spodní elektroda funguje fakticky jako sběrač a lze ji osadit elektrodou s nízkou proudovou hustotou. Pracovní elektrody by naopak měly mít proudovou hustotu relativně vysokou. Dobré výsledky dávají samolepící pěnové elektrody pro hiolter, sestřižené do úzkých pásků nebo trojúhelníků.

Také v rámci tohoto druhu topologie existuje několik strategií, jejichž nasazení je ovšem do značné míry dáno možnostmi používaného generátoru. Technicky nejsnáze zvládnutelnou je strategie, v jejímž rámci jeden kanál (označovaný jako oporný) poskytuje téměř konstantní signál a bohatosti vjemu je dosaženo variací parametrů signálu druhého kanálu (označovaného jako řídící) - stejně, jako bylo vysvětleno v předchozím článku.  

Varianta s oporným kanálem v ose stydké štěrbiny.

V rámci této varianty je oporný kanál buzen signálem, blízkým k některé z fyziologicky účinných frekvencí. Intenzita buzení by měla být zvolena tak, aby sama o sobě nedosahovala prahu, potřebného pro vybavení orgasmu, nicméně působila dostatečně vzrušivě. Frekvence ani amplituda tohoto oporného signálu by se neměla v průběhu stimulace měnit, pokud použitý generátor neumožňuje malé rozmítání frekvence v rozsahu desetin Hz.  Řídícím kanálem pak lze realizovat potřebnou a žádoucí časovou změnu vjemu. Využít lze jak řízení intenzity, fáze či frekvence, tak i jejich kombinací. Změnou intenzity je dosaženo vjemu masáže poštěváčku z různou intenzitou, změna fáze vyvolává pocit kroucení či mnutí, změna frekvence pak pocit ždímání či stlačování.

Varianta s oporným kanálem napříč poštěváčkem.

V tomto případě je vhodné, aby oporný kanál byl buzen fyzologicky účinnou frekvencí (zhruba kolem 83Hz) a s intenzitou, blížící se k bolestivému vjemu. Frekvence řídícího kanálu by naopak měla být poměrně nízká, tak aby výsledný vjem tvořený interferencí na těle klitorisu měl frekvenci, blízkou k fyziologicky účinné. Tato strategie je vhodná pro stavy a situace, kdy je již zformována orgastická manžeta a partnerka je blízka k orgasmu.

Varianta se dvěma řídícími kanály.

Jsou-li řízeny oba kanály, lze dosáhnout nejširšího pocitového spektra, nicméně technika klade velký důraz na dovednosti a dobrou technickou i fyziologickou představivost a nemalé znalosti na straně dominujícícho. Lze samozřejmě postupovat i metodou pokus-omyl, ta je ale vhodná v rámci úvodní fáze hraní, kdy nehrozí "zbourání" scénky vlivem neočekávaného bolestivého vjemu za hranicí předpokládaného či dohodnutého. Na druhou stranu lze takto dosáhnout prakticky nekonečného bahatství pocitů, omezených pouze technickými možnostmi používaného generátoru. S ohledem na to, že se jedná o poměrně přímé dráždění poštěváčku je na místě maximální opatrnost, zejména při vyšších intenzitách proudu.

 

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 41 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 41

Nejnovější uživatelé

  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate
  • 5Z28BA7 Thank you for signing up - it was amazing and delightful, wishing you all the best and much success. www.apple.com dsaqwrqw