DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

<!> V textu probíraná dvojice drah pro stimulaci dvojkanálovým generátorem představuje jednoduchou, nicméně zábavnou a výkonnou variantu, vhodnou pro začátečníky. Dostatečná vzdálenost elektrod usnadňuje jejich lokalizaci a snižuje riziko jejich vzájemného zkratu. Partnerce pak takto umístěné elektrody skýtají mnoho nových pocitů. Topologie umožňuje v závislosti na kombinaci signálů široké vjemové spektrum.

Tato topologie využívá prostorovou anizotropii poševního vchodu a orgastické manžety. Ve variantě, uvedené na obrázku a probírané v tomto textu je dvojice elektrod jednoho kanálu umístěna v ose stydké štěrbiny tak, že jedna elektroda je umístěna na těle poštěváčku blíže k jeho žaludu, druhá pak na zadní spojce stydkých pysků či na hrázi. Samostatně by takováto topologie ovlivňovala zejména m. bulbocavernosus a vjemově by byla pociťována, jako poměrně mělce založené dráždění v oblasti poševního vchodu. Druhý pár elektrod je pak umístěn na úrovni spodní třetiny introitu, v závislosti na citlivosti a anatomické dispozici partnerky v rozsahu od vnitřní části malých stydkých pysků až po vnější stranu labií velkých či v mezním případě až do třísel. Izolovaně by v rámci této dráhy byly ovlivńovány zejména snopce m. transversu perinei, jejichž dráždění je vnímáno jako neurčitý rozestřený pocit tepání v oblasti anusu, pochvy a hráze.

Jak vyplývá z výše uvedeného, takováto topologie koncentruje převládající vjem do oblasti poševního vchodu. Na výsledném vjemu se podílí superpozice a interference signálů obou kanálů, probíhající jednak fyziologicky, na svalových vláknech ovlivněné muskulatury, jednak n aúrovni pocitové, kdy jsou kontrakcemi svalů a ovlivněním nervů orgastické manžety vyprovokovávány naučené reflexy. Topologie se hodí zejména pro ženy s vaginálním typem dráždivosti (či pro tréning takovéhoto typu dráždivosti), neboť poštěváček je v daném případě drážděn spíše okrajově.

V rámci tohoto druhu topologie existuje několik strategií, jejichž nasazení je ovšem do značné míry dáno možnostmi používaného generátoru. Technicky nejsnáze zvládnutelnou je strategie, v jejímž rámci jeden kanál (označovaný jako oporný) poskytuje téměř konstantní signál a bohatosti vjemu je dosaženo variací parametrů signálu druhého kanálu (označovaného jako řídící).  

Varianta s oporným kanálem v ose stydké štěrbiny.

V rámci této varianty je oporný kanál buzen signálem, blízkým k některé z fyziologicky účinných frekvencí. Intenzita buzení by měla být zvolena tak, aby sama o sobě nedosahovala prahu, potřebného pro vybavení orgasmu, nicméně působila dostatečně vzrušivě. Frekvence ani amplituda tohoto oporného signálu by se neměla v průběhu stimulace měnit, pokud použitý generátor neumožňuje malé rozmítání frekvence v rozsahu desetin Hz.  Řídícím kanálem pak lze realizovat potřebnou a žádoucí časovou změnu vjemu. Využít lze jak řízení intenzity, fáze či frekvence, tak i jejich kombinací. Změnou intenzity je dosaženo vjemu plynulých stahů z různou intenzitou, změna fáze vyvolává pocit kroucení, změna frekvence pak pocit ždímání či stlačování.

Varianta s oporným kanálem napříč stydkou štěrbinou.

V tomto případě je vhodné, aby oporný kanál byl buzen poměrně vysokou frekvencí (zhruba kolem 105 Hz) a s intenzitou, blížící se k bolestivému vjemu. Frekvence řídícího kanálu by naopak měla být poměrně nízká, tak aby výsledný vjem tvořený interferencí na svalových vláknech měl frekvenci, blízkou k fyziologicky účinné. Tato strategie je vhodná pro stavy a situace, kdy je již zformována orgastická manžeta a partnerka je blízka k orgasmu.

Varianta se dvěma řídícími kanály.

Jsou-li řízeny oba kanály, lze dosáhnout nejširšího pocitového spektra, nicméně technika klade velký důraz na dovednosti a dobrou technickou i fyziologickou představivost a nemalé znalosti na straně dominujícícho. Lze samozřejmě postupovat i metodou pokus-omyl, ta je ale vhodná v rámci úvodní fáze hraní, kdy nehrozí "zbourání" scénky vlivem neočekávaného bolestivého vjemu za hranicí předpokládaného či dohodnutého. Na druhou stranu lze takto dosáhnout prakticky nekonečného bahatství pocitů, omezených pouze technickými možnostmi používaného generátoru.

 

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 77 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 77

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate