DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

<!> Krátkým drahám v klíně už zde na Elefernu jedna sada textů věnována je, nicméně  dostupnost technických prostředků obecně a dvojkanálových generátorů speciálně vede redakci k tomu, aby se tomuto tématu věnovala i nadále. V sérii textů budou probírány krátké dráhy na zevním genitálu se speciálním přihlédnutím ke specifiku stimulace pomocí dvojkanálových přístrojů.

 Pro dvojkanálovou stimulaci se výborně hodí universální jednorázové samolepící elektrody pro EKG či holter. Kromě výborné odolnosti proti odlepení  a současné možnosti alespoň jednou elektrodu přesunout v případě potřeby korekce umístění přinášejí i možnost změny proudové hustoty a/nebo tvaru prostým zastřihnutím nůžkami. Velmi dobře vyhoví nejběžnější rozměr elektrod v cca 6-10cm2, dostupný relativně snadno i v maloobchodní síti. Přípojný systém není podstatný, nejlepší poměr ceny a výkonu ovšem dává připojení na medidruck. Vyšší tah, vyvozovaný klipovým kabelem není u pěnových elektrod na škodu, elektroda bude dobře držet i na opravdu vzrušením bohatě slintající subince.

Typické rozložení elektrod je ukázáno na obrázku - tedy, lépe řečeno, obrázek ukazuje typická místa, využitelná pro osazení elektrod. Mnemotechnicky jde o protáhlý šestiúhelník s vrcholy na kořeni poštěváčku a na hrázi v delší ose šestiúhelníka, další vrcholy jsou pak umístěny souměrně podél stydké rýhy přibližně na úrovni vyústění močové trubice a ve spodní třetině poševního vchodu - v místech, kde je nejvyšší množství Bartholiniho žlázek.

Je samozřejmé, že osazovat stačí pouze ty elektrody, které budou následně využívány. Osazení velkého počtu elektrod (a kanálů k nim připojených) vede ve většině případů k "rozmazání" vjemu a je v konečném důsledku kontraproduktivní.

Technika stimulací, popisovaná v tomto seriálu probíhá ve frontální (anatomicky správněji kaudální) rovině, jde tedy o stimulaci převážně mělkou, nezasahující hlouběji uložené struktury rodidel. Výhodou takto pojednané topologie elektrod  je zasažení bohatě inervovaných částí labií, poševního vchodu a hráze a zapojení svalových snopců, aktivně zúčastněných v orgasmických kontrakcích. V procesu dráždění zformovaná orgastická manžeta zůstává mimo rovinu stimulace, což pro ženu přináší výraznou inovaci pocitů.  Způsob zapojení jednotlivých svalových skupin introitu a diafragmy již byl na Elefernu vysvětlen a podrobněji se mu budeme věnovat v následujícím popisu aplikace jednotlivých vícepólových drah.

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 99 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 99

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate