DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Časy se mění. Nejsou tak daleko v minulosti doby, kdy se všichni úchylové prakticky znali osobně a úchylné akce pro víc, než skupinku navzájem spřízněných osob byly předmětem rozsáhlých úvah. Jak ostatně ochotně dosvědčí obsah tohoto serveru, není tak daleko v minulosti doba rozsáhlých reportů a reportáží z podobného dění, ať šlo o prvá zveřejnitelná školení klubu elektroúchylných párů či jednou za uherský měsíc se konající akce. Ty akce byly v porovnání s dnešními formáty spíše komorní a amatérské, ale jejich proslulost (daná zejména tím, že nic jiného nebylo) a věhlas se šířily jako kruhy na vodě a s ústním podáním obrůstaly novými a novými skandálními podrobnostmi. V reportážích i v ústním podání byly dopodrobna posuzovány a propírány skutky oněch účastníků, kteří v sobě nalezli onu odvahu - považte - zaakčnit na veřejnosti a po sekundách byly probírány způsoby, kterými tak učinili a jaký dojem to na přihlížející udělalo. Akce byly připravovány dlouhodobě a zřídka, čímž nabývaly punc exkluzivity, vzácnosti a obtížné dostupnosti. A taky neexistovaly prostory, kde by se akce daly realizovat, běžné bylo srážení v hospodách nebo v (za drahé peníze) pronajatých sálech.

Časy se změnily. Letmý pohled do kalendářů Darkclubu, Atelieru, Tvrze či Eleferna nabízí pro každý týden bohaté menu úchylných aktivit na všechny možné způsoby. V zemi je k dispozici minimálně dvacítka mně známých prostorů všech velikostí, které si lze za vcelku mírný obolus pronajmout jak pro individuální, tak pro masovější hrátky. Minimálně tři z nich požívají statutu veřejně dostupných a pro pořádání širokoformátových akcí otevřených. Předmětem reportáží a diskusí už není fakt, že se vůbec NĚCO TAKOVÉHO událo či bude konat a kdo si tam troufnul sundat podprsenku, ale posuzují se věci neobvyklé, mimořádnosti či dění zajímavé z hlediska metodického. Nebo chujoviny, jak ukáže další odstavec. Nebo také nic, protože sám fakt, že se někde udál nějaký úchylný sraz je přece naprosto normální denní rutinou.

Teorie krizového řízení izolovaných skupin uvádí, že koordinace čiností nad určitým cílem je možná a v rámci možností optimální v případě, kdy je skupina ohrožena zvenku. Zvně působící stres eliminuje drobnější názorové rozdíly, neshody v pohledu na způsob řešení vznikajících problémů a zvýrazňuje rozestupy osobností na alfa-omega škále. S odstraněním či eliminací stresoru se skupina vrací k běžnému sociologickému modelu řešení vnitřních vztahů, boje o alfám blízké pozice v hierarchii a k boji o samice. Jak se ostatně ukázalo hned poté, co se Klub podažilo uvést do víceméně stabilního a provozovatelného chodu. Namísto Základních Otázek Života a Bytí Vůbec začali úchylové řešit to, nakolik jsou Fronéminy batikované hippie šatečky módním peklem. Máte se zjevně dobře, úchylové...

Změna v časech si žádá i změnu v lidech. Za sebe mám ohromnou radost z toho, že nemalá část nových osobností scény pochází z eleferního či okoloeleferního prostředí.

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 94 uživatelů
elepepa online 2
Členů: 1 / Hostí: 93

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate