DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Věci a časy se mění, jak každý zajisté ví. Mění se rychle a zřetelně a takovou změnu pak necháváme bez přívlastku, mění se zprudka a překotně a takovou změnu nazýváme puč, revoluce či boží dopuštění a mění se také tak, že změnu lze z hlediska pozorovatele jen těžko zaznamenat. A o takových plíživých změnách je dnešní přípondělník.

Většina lidských smyslů funguje jako diferenciální senzor - nereaguje tolik na absolutní hodnotu rušivého podnětu, jako na jeho změnu, chcete-li, přírůstek. A pokud je ten přírůstek (ať už kladný či záporný) dostatečně malý, je jenom obtížně zachytitelný. Nejcitlivější je v tomto směru sluch, reagující na změny tonality v řádu desetin hertzu, nejméně citlivý je pak smysl pro realitu a historické vnímání.

Nejznámější plíživou změnou je vaření žáby. Nízká kádinka, ze které může žába kdykoliv vyskočit se pomalounku ohřívá na topné desce. Je-li rychlost ohřevu dostatečně malá, lze žábu bez problémů uvařit zaživa - prostě si neuvědomí, že je něco v nepořádku. V lidském světě je podobná vlastnost vužívána v taktice, nazývané salámová - nepřijatelnou změnu či zásah do existujícího stavu lze realizovat konečných množstvím malých dílčích změn, postupně daný cíl realizujících tak, aby každá dílčí změna nevyvolávala odpor či byla akceptována jako změna pozitivní. Příkladů salámových změn si jistě každý najde dostatek, ten můj se zaměří na dopravu.

Byly doby, kdy plynulost průjezdu městy byla odvozena od střední rychlosti pohybu dopravního proudu. Pro její zvýšení se s nemalými investičními náklady vytvářely systémy řízené synchronizace křižovatek, zvané lidově zelená vlna. V době sníženého provozu - tedy v noci - nebyla rychlost vozidel v uzavřené obci nijak limitována. To vzalo v rámci prvé salámové změny za své v prvé řadě a rychlost byla celodenně omezena na 60 km/h. Podivný ministr vnitra Ruml následně - bez jakékoliv diskuse a mimo běžný legislativní proces omezil nařízením (tedy mimozákonnou normou) rychlost v obci celodenně na 50 km/h, to vše jen několik dnů před koncem svého funkčního období. V rámci dalšího kroku začaly být systémy zelené vlny nejprve odstavovány a následně i demontovány. Souběžně s tím byla velká část městských okruhů a tranzitních komunikací převedena do kategorie místních komunikací, dovolující magistrátům větší volnost v tvorbě omezení. Města brzy zjistila, že výběr výpalného za průjezd vyšší, nežli nízkou rychlostí po komunikaci, stavěné na více, než dvojnásobnou projekční rychlost je výborným zdrojem příjmů a tak, spolu s instalací systémů úsekového měření omezila rychlost nejprve na 80, nyní již na 50 km/h. 

A pěkně zákeřnou plíživou změnu s sebou táhnou jinak výborné prášky na tlak. Ta erekce už taky není, co bývala.

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 93 uživatelů
elepepa online 2
Členů: 1 / Hostí: 92

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate