DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Retrotexty

Vážení pánové, vážené dámy, před sebou máte první díl cyklu Prsa v pornografickém obraze nějakého časového rozmezí. Neskrývám, že tuto studii chci publikovat i v poněkud serióznějších printech, nicméně pro Eleferno vyjde excluzivně tak, jak mi upadla od klávesnice. První díl je věnován těsnému přelomu XIX. a XX. století.

Číst dál: Prsa v pornografickém obraze 1900-1910

Překlad Velvet, odborný dohled Renatask
Zde uvedený překlad berte jako zdroj poučení, nikoliv však jako zdroj inspirace. Reprodukční aparát je natolik citlivá a zranitelná věc, že možné problémy za tu chvíli legrace opravdu nestojí.

Právě utichly nadšené pochvaly, poněkud hlasitě rozhazované na elektroterapii v gynekologii, a jestli se v poslední době na kongresech jednotliví autoři, zvláště ruští snažili oživit silně pohaslou slávu tohoto odvětví terapie, jeví se tato snaha poněkud neplodnou. Jejich práce často vyvolávají námitky, často zůstávají nepovšimnuty.
V osmdesátých a devadesátých letech [XIX. století] byla literatura zaplavena stovkami prací, které většinou vyjadřovaly nadšení nad novými terapeutickými výdobytky. Mezitím pokračující praxe stanovila správný význam gyno-elektroterapie, a v současné době musíme přiznat, že působení elektřiny bylo ve své době silně přeceněno, a oblast jejího nasazaní byla nyní také značně zúžena. Bylo by ale stejně nesprávné stavit se k elektroléčbě s krajní nedůvěrou, protože hodnota léčebné metody není daná jen velkým počtem citací

Číst dál: Fyzičeskie metody lečenija - kapitola III: Elektroterapie

Kapitola je zaměřena na léčebné využití podtlaku, překládá Torm

Historie:

Použití přisávajících aparátů s cílem vyzvat prokrvení a lehký otok je známo z hluboké historie. Mimořádně rozšířené je použití baněk, Junnodovy přísavné botky a různých pomůcek pro pouštění žilou, které využívaly principu aspirace pomocí zředění vzduchu. Využití podtlaku v gynekologii je ale dostižením nejmodernější doby. Na posledním chirurgickém sjezdu (1905) Bier demonstroval výhody použití přísavných kloboučků a vývěv při chirurgických onemocněních. První referát o přisávání poševní části přednesl Rudolph z Heilbronnu (1905).

Fyziologie:

Při rozředění vzduchu v pochvě vlivem záporného tlaku dojde k poklesu poševní části a v důsledku toho natažení perimetria a děložních úponů. Při déletrvajícícm působení přisávání nastupuje hyperemie dělohy, přičemž jako důsledek městnání krve lze zjistit namodralý odstín poševní část. Při dalším pokračování procedury lze z pochvy odebrat nejenom sekret, ale i krev v důsledku porušení kapilár poševní sliznice (per rhexin). Podráždění cervikálních ganglií vyvolává děložní stahy, které se projevují bolestmi, podobnými porodním.

Číst dál: Fyzičeskije metody lečenija - kapitola II: Přisávání

Laskavostí Velvetovou jsme získali toto unikátní ruské vydání, jehož části se zde budou postupně objevovat hned poté, co Renča dokončí svoji předmluvu k české reedici. Ta je nezbytně nutná, neboť velká spousta textu je dnes již neaktuální nebo přímo zdraví nebezpečná. Tedy:

Mé milé dámy, vážení pánové,
věnujte prosím pozornost tomuto textu, už ve vašem vlastním zájmu.

Číst dál: Fyzičeskie metody lečenija v gynekologii

 V elektrotechnice platí základní zákon, jeden z pilířů celé nauky o elektřině, který pojednává o vzájemném vztahu napětí, proudu a odporu. Jmenuje se Ohmův zákon a je tak důležitý, že mu později věnujeme více času. Zatím si jenom pamatujme, co nám říká;

napětí v obvodu = proud x odpor obvodu

Číst dál: Historie - Zhotovte si voltmetr

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 55 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 55

Nejnovější uživatelé

  • Bohynamadam 123
  • 11SEDN11 www.yandex.ru
  • pitula
  • Baja
  • AdrianaSissy 62