DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Izoferno

Thajská sací krysa je geneticky modifikovaným organismem (GMO) a týkají se jí acquis Evropské unie TAIEX 100 a 101 o používání zvířat pro pokusné učely, dále pak TAIEX č. 102, 103 o chráněném používání geneticky modifikovaných organismů a TAIEX č. 111,112,113,114,115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 o volném využívání geneticky modifikovaných organismů. V případě dalšího prodeje nad rámec dovozního povolení pak je třeba zohlednit směrnici o umisťování biocidních produktů na trh - TAIEX č. 134A

Sací krysy budou do ČR dováženy dle ustanovení Směrnice 86/609/EHS, k ochraně zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, která stanoví minimální standardy, které je třeba při využívání zvířat pro experimentální a jiné vědecké účely související se základním či aplikovaným výzkumem, s léky, potravinami a dalšími látkami či výrobky a též s ohledem na životní prostředí dodržet. Ohrožené druhy mohou být použity pouze pro takový výzkum, který má přispět právě k ochraně těchto druhů, příp. pro zcela zvláštní biomedicinské účely, pro něž jsou vhodné pouze tyto druhy. Z toho vyplývá, že SK nelze prodávat v sexshopech ani obchodech se zvířaty, pro jejich prodej se aplikuje stejný režim, jako pro zdravotnický materiál. Navíc v ČR existuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat, které implementují uvedenou směrnici. Státní správu v této oblasti zabezpečuje Ministerstvo zemědělství. V oblasti zacházení se sacími krysami tedy musí být dosažena plná kompatibilita s Acquis k datu přijetí ČR do EU, tedy k 1.5.2004.

Směrnice 90/219/EHS stanoví podmínky pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí jednak za účelem výzkumu nebo vývoje, jednak jako součásti výrobků, které jsou uváděny na trh. Je stanovena povinnost notifikace u pověřeného orgánu před uvedením GMO do životního prostředí. Jsou stanoveny nezbytné podmínky notifikace zahrnující především poskytnutí informací nezbytných pro posouzení rizika těchto organismů. Výjimka Ministerstva zemědělství a Státního veterinárního inspekce je ke každé SK přiložena (č.j. MZeČR Li/209452/04_V a SVI 1582-14-2004/Duben ). pro každou dovezenou sací krysu je k dispozici i kopie Společného veterinárního vstupního dokladu.

Při jednání o dovozu prvních vzorků se významně angažovalo Ministerstvo zemědělství ČR, zejména odbor 1020 (ústřední komise pro ochranu zvířat), zastoupený docentem MVDr. Richardem Sovjákem a Ing. Ratthovou, která v komisi koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany zvířat, držených pro biologické a lékařské účely, hospodářských a pokusných zvířat a zvířat v zájmových chovech. Právě díky jejímu zájmu a snaze se podařilo najít vhodný režim pro dovoz a distribuci SK. Pro případné následné distributory SK je nutno doložit způsobilost osvědčením odborné způsobilosti k péči o zvířata podle § 23 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

Mluvit o Thajsku, jako o zvláštní zemi je, dle mého názoru zbytečné. Stejně, jako podotýkat, čím vším se liší tamní společnost od středoevropanů. Tím méně, by pak bylo na místě poukazovat na cokoliv jiného, co je pro nás přinejmenším podivuhodné.

Číst dál: Reportáž z Thajska

Když jsme uviděly na stránkách Eleferna sací krysy, hned jsme s Muflonkem rozeběhly mohutnou diskusi po ICQ - bylo nám jasné, že jedna krysa pro každou by byla přesně to, co nutně, ale opravdu nutně potřebujeme. A navíc mám u kotce volnou přístavbu. Původně v ní bylo seno, než jsme zjistili, že Muflonek je všežravý.

Číst dál: Nákup sací krysy - zkušenosti Zvířátka s pořizováním krysy

Díky stále se rozvíjejícímu výkonu naší ekonomiky byly Ústřední půjčovně filmů schváleny devizové investice na pořízení distribučních práv k vynikajícímu a poučnému filmu soudruha režiséra Kateřína Jacquese Annauda Zejména růže, který v dohledné době po odsouhlasení pověřenými pracovníky Ústavu pro tisk a informace vyjde na plátna našich kin.

Číst dál: Zejména růže

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 61 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 61

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate