DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Tento článek volně navazuje na články  Wolanda "Využití PC k ES//ET poprvé a podruhé", doporučuji vám tedy oba přečíst.

Nejprve tedy odpověď na otázku otázek. Ano! Elektřinou skutečně lze vyvolat orgasmus, a to jak u ženy, tak u muže. Dráždění el. proudem se v medicíně dokonce používá pro odběr spermatu u mužů po úrazu míchy. Podotýkám, že toto zdravotníky používané zařízení funguje na jiném principu, a to přímým drážděním prostaty sondou zavedenou do rekta. Neměl jsem možnost s nikým z takto postižených onen zážitek probrat, jak ale předpokládám, nic příjemného to asi nebude… Takže pro nevěřící ještě jednou: Elektrickým proudem můžete přivodit sobě či někomu jinému orgasmus, můžete však také sobě či někomu jinému přivodit ošklivé popáleniny (nebo jiné zranění) a to i s trvalými následky, či dokonce s následkem SMRTI ! Opatrnost je tedy namístě. Konečně, budete vystavovat účinkům el. proudu orgány, jichž si velmi vážíte, případně orgány osoby, již si velmi vážíte. Jestliže vás tento odstavec neodradil, přistupme blíže.

ZADÁNÍ:
Předmětem zadání jest návrh a výroba zařízení pro ES/ET s využitím PC, které:

  • vyhovuje z hlediska bezpečnosti (v samotném textu budou popsána dvě řešení)
  • je snadno vyrobitelné a umožní upgrade, bude-li jej v budoucnu potřeba, proto nejlépe modulární
  • bude při rozumně nízké výrobní ceně vyrobitelné z běžně dostupných komponent, při zachování nízké časové náročnosti vlastní realizace


(Peníze a čas, obé nám všem schází, není-liž pravda?)

Systém č.1:
Na úvod budiž řečeno, že z našeho úhlu pohledu jediné bezpečné el. zařízení je zařízení NAPROSTO oddělené od rozvodné sítě elektrické energie. Tuto podmínku první systém NESPLŇUJE, byť riziko úrazu el. proudem snižuje na nezbytné minimum. Tuto aparaturu často najdete na různých klubech zabývajících se ES, např. na Yahoo. Zdrojem signálu je PC, já osobně doporučuji notebook napájený z akumulátoru, riziko poruchy zdroje v běžném PC nejsem prostě ochoten podstoupit. Dalším článkem řetězce jest integrovaný či dělený zesilovač a oddělovací transformátor.
Na zesilovač klademe tyto požadavky:
a) kvalitní provedení (již dříve zmínil Woland ve svém příspěvku v této sekci, nebudu proto znovu rozepisovat),
b) schopnost pracovat do nízkých zátěží - 2-4 Ohmy, částečně souvisí s bodem a),
c) zesilovač musí mít ochranu proti zkratu na výstupu a tepelnou ochranu.
Bude pravděpodobně pracovat v režimu, se kterým jeho konstruktéři příliš nepočítali. Hudební signál je přeci jen odlišný od smyček, které budete používat na své "seance". Navíc předpokládejme že doba "seance" může být například i 1-2 hod. Chlazení koncových stupňů by tedy mělo být tedy dimenzováno celkem velkoryse… Ze stejného důvodu je vhodnější zesilovač s koncovými MOSFETy než bipolárními tranzistory. U MOSFETu totiž s rostoucí teplotou klesá zesílení neboť se uzavírá, což je pro tento účel velmi příjemná vlastnost. Naprosto NUTNÝ je oddělovací transformátor ! Průraz koncových tranzistorů už autor tohoto článku zažil na vlastní kůži. A věřte mi, ty kroužky které vidíte na úvodní fotografii (v klubech na internetu označované jako "penis ring"), jsem rozhodně neměl navlečené jen tak na prstu… Pro náš účel bude dostačovat např. MONACOR TR-175/10, v Praze lze koupit v JJJ Sat&Bessie, ale i jinde. Další velmi vhodný bezpečnostní prvek je "panic button", neboli tlačítko, kterým při problému rychle přerušíte napájení, nebo lépe obvod přímo na výstupu transformátoru. Ve filtračních kondenzátorech zesilovače totiž bývá natolik slušná zásoba energie, že vám může zajistit pokračování "seance" ještě několik minut poté, co máte pocit že více již prostě nevydržíte. Používejte také raději snadno rozpojitelné konektory na kabelech k elektrodám, mohu-li poradit…
O software psal již Woland, já doporučuji E-STIM. Minimální konfigurace je tedy notebook, dále PREAMP 1 (obr. 2 a 3) a nějaký koncový zesilovač, já jsem používal NAD 916 (nedělám reklamu, již několik let se nevyrábí). Nebo nějaký integrovaný zesilovač bez PREAMP 1. A dále ODDM-1 (obr. 4,5) pro jednokanálový provoz, nebo ODDS-1 (obr. 6,7) pro dvoukanál. Blokové schéma na obr. 8. Co se týče elektrod, na toto téma již myslím na tomto webu je dostatek informací. Také jsem jich využil. Snad jen rychlá zmínka o ES pro muže. Základní konfigurací elektrod může být např. kovový kroužek navlečený na kořen penisu jako jeden pól, a další kroužek těsně za žalud penisu jako pól druhý. Při troše cviku dosáhnete pravděpodobně ejakulace do dvaceti minut. Více informací naleznete ve výše zmíněných klubech. Tento postup je RELATIVNĚ bezpečný, co se týče vlastních poruch zařízení, nicméně lepší je vyřadit rozvodnou síť z řetězce zcela. Pokud mi nevěříte, zkuste se v nějaké pojišťovně poptat, jak moc neobvyklý je případ pojistného plnění z důvodu poškození (neopravitelného - přesněji tedy řečeno zničení) domácích el. zařízení vlivem přepětí v rozvodné síti, např. při bouřkách. Dnes popsané zařízení se tedy hodí spíše pro první experimenty, pro ověření, zda se ES/ET skutečně chcete zabývat.

Nyní něco málo slov ke konstrukcím.
PREAMP 1 na obrázku je ve čtyřkanálové verzi, postačí však i dvoukanálová, tedy pouze jeden předzesilovač. Schéma (obr. 9) je v podstatě katalogovým zapojením LM1036N (jak jinak…), dá se koupit jako stavebnice v GES el. Jedná se o běžný stereo předzesilovač s korekcemi a stereo balancí. Obé lze využít i pro náš účel. Všechna vyobrazená zařízení jsou funkční prototypy, nesuďte mne tedy příliš přísně. Kde to šlo, použil jsem běžné stavebnice prodávané v prodejnách jako GM, GES atd. Důvodem je snadná opakovatelnost i pro technicky méně zdatné. A především pak i fakt, že navrhnout schéma a tištěný spoj, minimálně 2 x navštívit prodejnu (protože poprvé všechno mít nebudou) osadit a zapájet a za součástky dát 300 Kč když to celé hotové mohu koupit za 400 Kč, nemá pro mne osobně smysl. Jiná situace může nastat u studentů, to přiznávám. Narážíme zde prostě na fakt sériovosti výroby. Příště se zaměříme na zařízení více splňující podmínky na bezpečnost provozu, tedy ZCELA ODDĚLENÉ od rozvodné sítě.

Hrajte si (raději za slunného počasí), přemýšlejte při tom a snažte se vidět i rizika.

Happy E-Stim,     Elemarvin

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 438 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 438

Nejnovější uživatelé

  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate
  • 5Z28BA7 Thank you for signing up - it was amazing and delightful, wishing you all the best and much success. www.apple.com dsaqwrqw
  • Jiří