DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Přiložené schéma je zaoceánského původu čemuž odpovídá i americký způsob kreslení součástek. Odpory jsou kresleny klikatou čárou, elektrolytické kondenzátory mají kladný pól do obloučku a použita je jediná tloušťka čáry.

UPOZORNĚNÍ
Do stavby přístroje by se měly pouštět pouze osoby s jistou netrivální zkušeností se stavbou elektronických zařízení.

Princip činnosti.
Zapojení je tvořeno dvojicí klasickým multivibrátorů z hradel NAND šuplíkového obvodu 4011. První dvojice hradel (A,B) generuje modulační obálku s frekvencí, regulovatelnou od cca 0.1 do 10 Hz, druhá dvojice hradel (C,D) stejného pouzdra pak generuje impulsy s frekvencí cca 1 kHz. Výstup je tvořen jednoduchým spínaným stupněm, který může být variantně doplněn diodovým násobičem napětí. U zapojení lze regulovat frekvenci modulačního generátoru a intenzitu výstupního signálu.

 

Konstrukce.
Součástky pořídíte za částku, menší než 300,- Kč třeba v GM Electronic. Odpory vyhoví miniaturní, elektrolyty jaké seženete. Chlazení tranzistoru není nutné. Tranzistor 2SD401A nahradíte vysokonapěťovým NPN typem s Ic alespoň 100 mA. Hradla NAND lze použít v libovolném provedení, které vyhovuje vašim zkušenostem s pájením integrovaných obvodů. Pro připojení elektrod lze osadit zdířky nebo profesionálněji vypadající konektor s rozlišením polarity. Zdířky ovšem umožňují lepší použití stávající kabeláže. Cívku lze navinout jako cca 300 závitů vodiče 0.1-0.2 do libovolného hrníčkového jádra nebo lze vybrat vhodnou hotovou tlumivku z nabídky GM Electronic od 100 uH nahoru.

Napájení.
Pro tento TENS je možno použít suché články 3V nebo i více, dle požadovaného výkonu a typu obvodu 4011, který máte k dispozici.

Zařízení tohoto druhu se konstruují většinou jako kapesní či přenosná - tomu by měly odpovídat i elektrody. V triviálním případě postačí dvojice krokosvorek - vyrábějí se v nepřeberné škále tvarů, s různě silným pérem a různě ostré. Zařízení dobře pracuje i s plochou protielektrodou a hrotem či s vkladatelnými bipolárními elektrodami.

Použitelnost.
Popsaná konstrukce je určena pro první experimenty s ES/ET. Dobře se hodí pro experimentování s vyšší intenzitou působení - výstupem nejsou jednotlivé pulsy, ale bursty, tedy svazky nízkofrekvenčních pulsů. Nehodí se příliš pro delší dráhy. I při těchto jednodušších pokusech je ale nutno zachovávat všechny zásady bezpečnosti a vyhýbat se oblasti srdečního svalu a hlavě!

tens-c

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 534 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 534

Nejnovější uživatelé

  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate
  • 5Z28BA7 Thank you for signing up - it was amazing and delightful, wishing you all the best and much success. www.apple.com dsaqwrqw
  • Jiří