DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Vážení čtenáři, uživatelé a příznivci Eleferna, jak jste nejspíš už zjistili nebo se k vám v blízké době donese, na bdsm scéně došlo k jisté inovaci. Eleferno se jako partner podílí na obnovení provozu BDSMKLUBU, v rámci projektu Stará pošta revival :-) Dovolte mi, abych vám k tomu napsal něco vysvětlujících slov.

Od výpadku Staré pošty (kterou považujeme za dosud asi nejzdařilejší a nejdotaženější projekt české akční bdsm scény) se de-facto nepodařilo vytvořit prostory, které by spojovaly možnost akčnění on-demand s úchylnou hospodou s klubovým provozem. Slibně se rozvíjející Bílá hora skončila v křeči a periodické akce (malý / velký Alcatraz, pekelné slavnosti a jim podobné) nejsou, nehledě na obří nasazení, solidně zvládnutou proceduru registrací a neskutečné osobní nasazení jejich organizátorů schopny zajistit možnost zaakčnění kdykoliv v týdnu, třeba jen ve dvou. Ano, tuto možnost skýtají jiné prostory, nicméně aktuálnost tématu úchylného klubu na téměř všech úchyl-pozitivních serverech i na srazech potvrzovala existenci nemalé poptávky. Proto, když se naskytla příležitost proměnit slova ve skutky byl obnoven BDSMKLUB se starým vedením, zato v (téměř) nových prostorách.

Oč jde ?

BDSMKLUB není organizace. Nemá právní statut a jde o volné sdružení lidí, podílejících se různou měrou na bdsm aktivitách. Z formálního hlediska je klub řízen nevoleným vedením s absolutní rozhodovací pravomocí. Vedení klubu si pro podporu své činnosti zřizuje redakci (odpovídající za informatickou a technickou stránku prezentace aktivit klubu, včetně správy a tvorby obsahu klubového webu bdsmklub.cz) a štáb. Ten odpovídá za organizačně-technické a provozní záležitosti.

Aktivity klubu jsou přístupné výlučně pro členy klubu a jejich hosty. Členem klubu se může stát každá osoba, splňující podmínky členství a schválená vedením klubu. Na členství neexistuje žádný vymahatelný nárok, stejně tak, jako na sdělení důvodů zamítnutí žádosti o členství. Klub není řízen demokraticky, to zdůrazňuji. S podmínkami členství se lze seznámit na stránkách bdsmlub.cz, zde bych rád akcentoval požadavek zletilosti (tedy 18 let), projevení vlastní vůle a respektování zásady nešíření informací.

Klub poskytuje svým členům několik statusů členství. Prvním z nich je čekatelský status. Ten získává zájemce o členství, který vyplnil registrační formulář a opatřil si ručitele, který bude po celou dobu členství společně s členem odpovídat za jeho chování. Čekatel má přístup k většině funkcionalit webu bdsmklub.cz, vyhrazených registrovaným členům, není ale oprávněn samostatně navštěvovat klubové prostory. Pro jejich návštěvu je povinen získat patrona z řad členů. Patronem se může stát každý člen klubu, který je ochoten poskytnout čekateli na dané akci zaručení a být do jisté míry jeho hostitelem. Od patrona se očekává, že se čekateli bude během akce věnovat, seznámí jej v případě zajmu s dalšími členy klubu a vysvětlí mu probíhající dění a místní zvyklosti. Patron ručí po celou dobu konání akce za čekatelovo chování.

Po absolvování tří akcí s patronem (nikoliv nutně jedním, pro každou akci lze mít jiného patrona, ideální je ale stav, kdy jako patron slouží čekatelův ručitel) se čekatel rozhodnutím vedení klubu stává řádným členem a je mu vystavena klubová průkazní kartička. Od tohoto okamžiku vstupuje v práva plnohodnotného člena klubu a je oprávněn navštěvovat klubové akce sám, zvát si hosty z řad nečlenů klubu (za jejichž chování ovšem plně ručí) a za klubový poplatek využívat klubové prostory i mimo rámec organizovaných akcí. Je oprávněn být patronem čekatelů či ručitelem žadatelů o členství.

Speciální formou členství je pak status profesionála (dominy/dominanta). Pro ně je pak určena nabídka využití prostor ke komerčním účelům, za úhradu komerčních poplatků, stanovených ceníkem.

Klubový provoz bude probíhat ve dvou režimech. S týdenní periodicitou budou probíhat pravidelné klubové akce. Během klubových akcí bude otevřen bar a bude k dispozici možnost objednání teplého jídla a výrobků studené kuchyně. Klubové akce budou čtyři do měsíce, vždy první kalendářní čtvrtek, druhý kalendářní pátek, třetí kalendářní sobota a čtvrtá kalendářní neděle. Tak bude zaručena možnost návštěvy pro ty členy klubu, kterým některý z dnů v týdnu nevyhovuje. Kapacita klubových akcí je 30 osob (včetně hostů a čekatelů) a je nepřekročitelná. Klubový poplatek za účast na akci činí 100 korun, s jídlem 130 korun. Účastníci jsou povinni registrovat sebe i své hosty pomocí registračního systému.

Pravidelná klubová akce může být nahrazena tématickou klubovou akcí. Pro ni platí obdobná pravidla, pouze klubový poplatek je pro danou akci stanoven individuálně. Tématické akce jsou určeny pro příznivce některé specifické části bdsm tématu a jejich vyhlašovatel je oprávněn požadovat po účastnících splnění specifických podmínek (například dress code). V rámci takovýchto akcí budou probíhat některé eleferní semináře.

Soukromé klubové akce mohou po dohodě s vedením klubu probíhat mimo řádný rastr pravidelných akcí s tím, že sortiment lze - opět po dohodě - přizpůsobit individuálním potřebám. Klubový poplatek je v tomto případě stanoven individuálně.

Soukromé využití prostor je možná za úhradu klubového poplatku dle ceníku v době, kdy klub není využíván jiným způsobem. Člen klubu je povinen požadavek na využití zadat pomocí online rezervačního systému. Na tento režim neexistuje nárok, každý případ je posuzován individuálně a s tím, že při konfliktu požadavků na rezervaci prostor mají přednost členové s vyšším statusem členství. Vedení klubu si vyhrazuje právo vstupu do prostor kdykoliv !

Eleferno ve vztahu k BDSMKLUBU vystupuje především jako partner, nehledě na značnou personální provázanost. Kromě společného zájmu na co nejhladším včlenění klubu do bdsm komunity nás pojí i potřeba existence místa pro realizaci mnohých záměrů, k nimž dosud nebyly vhodné podmínky. S ohledem na poměrně komplikované podmínky členství v klubu je nutné, aby se stávající uživatelé Eleferna (pochopitelně jen ti, kdo projeví zájem) zaregistrovali na webu bdsmklubu, a to i bez ohledu na to, že složení administračního týmu je až na pár výjimek totožné :-)

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 133 uživatelů
elepepa online 2
Členů: 1 / Hostí: 132

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate