DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Pro všechny, kteří stihli zaregistrovat změny na Elefernu přinášíme stručný návod k tomu, jak na revitalizovaném serveru přežít bez zoufalého bušení do stolu a otázek typu "co je, kurva, toto?" A těch změn je opravdu hodně, proto jim bude oněch návodů věnována postupně celá řada.

Podobně, jako má marxleninismus tři zdroje a tři součásti, má náš server zdrojů pět a součástí hafo (pro ty, kteří nebyli na vojně - nespočet). Zdroje si vyjmenujeme: staré bdsm.cz, Stádečko, komunita kolem Bdsmklubu (počínaje Starou poštou a konče Ateliérem), eleferní core a v neposlední řadě studii Jinej kraj, ze které jsme načerpali spoustu zajímavých nápadů a postřehů a kterou aktuálně považujeme za určitý nosný dokument Eleferna.

Jak mnozí z vás vědí, Eleferno začínalo a v podmínkách přelomu tisíciletí se prezentovalo jako poměrně specializovaný server, bazírující na kvalitním, verifikovaném a odborně vyprofilovaném obsahu z oblasti elektrosexu, elektrostimulace, elektrotortury, k nimž časem přibyly i mechanické prostředky a podtlakové techniky. Přidané funkcionality sloužily převážně pro usnadnění komunikace mezi příznivci této - přiznejme si to - dílčí části bdsm života, pořádání akcí, srazů, výměně materiálu a zkušeností. Pro komunitní záežitosti fungovala celá řada jiných webů - námatkou ve spektru od ds-lifu po Sluneční Tvrz, facebook nebyl a žilo to na diskusácích, přičemž jedna každá úchylná akce byla událostí, o které se mluvilo dlouho před a ještě déle po jejím uskutečnění. To se ale změnilo, dramaticky změnilo a v době, kdy se úchylové stali mainstreamem se změnila i situace toho, co rádi nazýváme úchylwebem. Z mnoha diskusí a částečně i jako důsledek zkušeností s jinými nízkoprahovými projekty jsme se proto rozhodli Eleferno rozšířit a udělat jej příjemnějším prostředím i pro návštěvníky a uživatele z jiných částí ohromné plochy bdsm života a zábavy. Jste vítáni :)


Začneme pozadím. Náš server je velmi úzce propojen s Bdsmklubem a jeho komunitní platformou - BDSM klubem Ateliér. Propojení je z velké části personální a Eleferno rádo využívá hostingu na serverech bdsmklubu. Velká část akcí, které zmińujeme či pro propagaci kterých poskytujeme prostor se odehrává právě v Ateliéru a nabídka bdsm obchodu směřuje na bdsmshop tamtéž :) Velmi si ceníme toho, že součástí eleferní redakce (ať už v přímém či zlehka rozšířeném smyslu) je mnoho v bdsm komunitě vážených osob, byť s názory občas kontroverzními.

O technikáliích.

Během své již třináctileté existence se server celkem pevně zakootvil na platfoormě redakčníhoo systému Joomla!. Redakční core na něm nabylo poměrně slušné penzum znalostí a dovedností a platformu samu si ceníme i pro možnost snadného doplńování dalších funkcionalit ať již z oblasti zadarmové, tak i funkcí nakoupených. Projekt sice zůstává nekomerčním a nadšeneckým, nicméně díky solidní základně v týmu máme možnost pracovat vcelku profesionálně - včetně toho, že klíčové komponenty nového serveru jsme nakoupili. Server je postaven tak, aby uživatelům poskytnul jak možnost využít rozsáhlého aparátu ze zhruba dvou tisícovek dosud zveřejněných textů, tak i funkce komunitní, k nimž se dostaneme dále. Server má aktuálně cca pět a půl tisíce registrovaných uživatelů, což je číslo v českých poměrech vcelku reprezentativní :) Ceníme si toho, že velká část z nich přistupuje k Elefernu aktivně (podíl vracejících se návštěvníků podle GA dosahuje poloviny po dvacíti dnech od spuštění statistiky). Součástí serveru je i vlastní wikipedie, ehm, pardon, Deviopedie, naplněná aktuálně téměř dvěma tisícovkami článků ze všech oblastí bdsm života a očekávající i vaše příspěvky. Přibylo i těsnější propojení s Facebookem.

K vizuálním změnám.

Kompletně jsme předělali vzhled serveru. Ze starého Eleferna zůstalo jen (lehounce upravené a vyčištěné) barevné spektrum v tradiční šedooranžové škále, ubrali jsme černou a celý ksicht jsme vizuálně odlehčili. Oproti původnímu vzhledu již netrváme na důsledném přestylování komponent tak, aby se tvářily jako organická část jádra (stejně nám to nikdo nevěřil), naopak komponentám v určité míře necháváme jejich původní autorský vzhled. Uživatelům to pomáhá při orientaci na serveru a webová skupina má výrazně méně sysifovy práce v případě, kdy je vydána aktualizace komponenty a úpravy je potřeba dělat znovu :) V záhlaví zůstala tradiční vibrující loď Enterprise v barvách eleferní flotily, oba texty záhlaví jsou ale nově variabilní a budou se v neočekávaných intervalech měnit - zejména ten spodní, který bychom rádi používali jako pošťuchovadlo a/nebo motto dne. Aktuálně jsme Školní knihovna, často ale budeme Jinej kraj :) Vzhled rozhraní se mění dynamicky - zobrazení s pravým postranním sloupcem se přepíná podle potřeb právě v popředí zobrazené komponenty tak, aby užitečná informace zabírala na obrazovce většinu. Velkých změn došlo diskusní fórum, které je vzhledově maximálně přiblíženo ke klasickému diskusnímu klubu a my bychom byli rádi, aby se takovým diskusním klubem stalo. Pro potřeby uživatelů mobilních zařízení jsme pořídili engine pro podporu zobrazení na prakticky všech typech mobilních přístrojů, od mobilů s WAPem po tablety (přepínací linky jsou vždy dole na stránce) a vzhled samotný je nastylován tak, aby se jednotlivé moduly rovnaly ve víceméně logických posloupnostech. Přepracován je i systém navigace se širokými navigačními lištami krokování a stránkování. Tam, kde je to technicky možné se v rámci uživatelského rozhraní zobrazuje avatar (počínaje autorstvím článku po obrázek komunikačního partnera v interním systému uživatelských zpráv).

K textům.

Najdete zde všechny texty, které byly na starém Elefernu, změnila se ale jejich kategorizace a tak ne všechny budou v místech, kde je máte zafixovány. Změna systému kategorií je jednou z nejmarkantnějších věcí v rámci modernizace - upozadili jsme elektrotématiku, která se tak stala jen jedním z mnoha bdsm témat. Tak, jak budou přibývat články z dalších oblastí, budou doplńovány i jednotlivé kategorie. Nový je i dvojstupňový systém kategorií - kategorie nejvyšší úrovně slouží nově pouze jako kontejner na tématické okruhy, v jejichž rámci jsou už umístěny konkrétní články na dané téma. Stejný princip je použit i u diskusí a v systému uživatelských skupin a dílčích komunit. Díky tomu jsme mohli sjednotit i strukturu menu textů a usnadnit nově příchozím i starým harcovníkům orientaci v již zveřejněných textech. Postup je jednoduchý - vykliknutím kategorie z menu se jednak zobrazí podmenu tématických okruhů v dané kategorii, jednak v hlavní oblasti obrazovky systém zobrazí všechny články dané kategorie (je-li jich víc, pak i se stránkovací lištou) a rozcestník tématických okruhů. V jednotlivých tématických okruzích se pak zobrazuje přehled, který máte zažitý, tedy chronologický seznam textů ve formě náhledů. Vizuální třešničkou na dortu je pak zobrazení avataru autora textu v pravé části záhlaví s možností přímého přechodu na autorův profil. Rádi bychom uživatelům usnadnili tvorbu a zveřejnění jejich vlastních textů, a to ve dvou rovinách. Zavedli jsme kategorie Uživatelský blog a Povídka, pro které jsme registrovaným uživatelům připravili zjednodušené editační rozhraní přímo z jejich uživatelské nabídky. Tyto texty jsou zveřejňovány bez oponentury, pouze s rutinní kontrolou dodržení běžných pravidel (absence dětského porna a zvířat) a elementárního filtru na obsažnost - jednovětými příspěvky či inzerátem v této formě server nebudeme zaplevelovat ani po novu :) Autorům rozsáhlejších či odbornějších textů rádi nabídneme autorská či editorská práva a komfortnější servis.

Komunitní služby.

Je to neuvěřitelné, ale nové Eleferno má seznamku :) Fakt :) V rámci rozšíření záběru ale komunitních funkcí přibylo mnohem víc. Již při registraci nového uživatele je mu nabídnuta možnost sdělit o sobě informace, relevantní při hledání vhodného protějšku (jako například pohlaví, věk, orientace, preferované bdsm techniky, region, kde uživatel žije), vlastní profilovou fotografii či avatara, text, kterým uživatel sám sebe charakterisuje a případně i text inzerátu. Naprostá většina informací o uživateli je v rámci používané platformy Community Builder soustředěna na uživatelově profilu. Všude, kde je uživatel technickými prostředky zmíněn (ať již jako autor textu,autor komentářů, učastník diskuse na fóru nebo komunikační partner) systém umožňuje rychlý přechod na uživatelův profil. Zde pak lze na sadě karet snadno najít všechny uživatelem zveřejněné texty či komentáře, příspěvky v diskusním fóru, zapojení uživatele do komunitních skupin (pokud se jedná o skupiny veřejné) a mnoho dalšího. Přímo z profilu lze navštívit i uživatelův facebook, pokud majitel o takovou možnost stojí. Zajímavou možností je i řízení přátelských vazeb uživatele - systém umožňuje například vidět řetěz osob, přes které byste majitele profilu mohli znát.

Systém uživatelských a komunitních skupin.

Tato funkcionalita je v rámci českého úchylwebu unikátní. Vychází z teze, že lidé se sdružují nikoliv na základě binárních stromů, ale vytvářejí si síť vazeb. Na Elefernu najdete komponentu GroupJive, která to (pod hlavičkou Skupiny a události) velmi usnadňuje. Oč jde? Nejlépe napoví příklad. Jsem příznivcem zoomorfní transformace na kočky a rád bych našel sobě podobné, s nimiž bych si rád vyměňoval obrázky, videa, zkušenosti a informace o pořádaných akcích. Nejprve se porozhlédnu po již existujících skupinách (v rámci kategorie Zájmové skupiny) a pokud žádnou takovou skupinu nenajdu, založím si ji. Zvolím si způsob, jak bude skupina vypadat a jakým způsobem ji hodlám spravovat a rozšiřovat (zda bude otevřená pro všechny nebo pouze na vaše pozvání či s vaším souhlasem na zájemcovu žádost). Abych nebyl ve skupině sám, do začátku mohu odeslat případným zájemcům pozvánku, aby se ke skupině připojili. Rozhodnu, zda má skupina v rámci diskusního fóra mít vlastní prostor (systém jej automaticky vytvoří jako skryté fórum a nastaví mne moderátorem), zda chci sdílet videa či fotky a zda budu používat kalendář akcí a vlastní "zeď" skupiny pro rychlou komunikaci formou nástěnky a skupinu začnu používat spolu se sobě podobnými. Je toho mnohem víc, popis systému bude předmětem samostatného textu. Na tomto místě je podstatné zdůraznění toho, že systém skupin je "mnohorozměrný" a že každý uživatel může být členem libovolného počtu skupin. Při registraci nového uživatele dochází automaticky k jeho začlenění do skupin Uživatelé Eleferna a jedné z regionálních skupin podle místa, které uvede. Tyto regionální skupiny jsou určeny pro "lokální" komunitní záležitosti - užvatele v Karlových Varech nejspíš nebudou úplně zajímat interní brněnské věci.

Anketní systém.

Zpětná vazba je důležitou součástí každého konání. Potřebujeme ji naj my, jakožto správci serveru, tak i leckteří z vás - ať již pro vytvoření úsudku o zajímavém tématu, pro přijetí rozhodnutí nebo pro zjištění "veřejného mínění" o daném tématu. Anketní systém to výrazně usnadńuje - umoňuje vytvářet prakticky všechny typy anket či průzkumů veřejného mínění a v některých kategoriích totéž umoźňuje i uživatelům. Z výchozí (přehledové) stránky anket není tato možnost přístupná, zobrazí se až v rámci podrobnějšího pohledu v rámci kategorií.

Systém uživatelských správ.

Komunikace mezi uživateli je nedílnou součástí funkce komunitního portálu, proto jsme pro její podporu použili profesionální komponentu Uddem. Ta poskytuje v podstatě stejné služby, jako dospělý emailový systém, včetně poštovních schránek nebo používání příloh v komunikaci. Přehled o počtu nepřečtených zpráv je integrován do funkcí community builderu, takže avíza o nových správách máte i na úvodní obrazovce. Z vlastního profilu si můžete tyto zprávy operativně přečíst, na cizích profilech pak můžete majiteli profilu přímo napsat. Stejným způsobem lze odeslat účastníkovi komunikace zprávu přímo z diskusního fóra nebo ze systému uživatelských skupin.

Diskusní fórum

považujeme v rámci konceptu Jinej kraj za centrální část nového portálu. Jak ukazují zkušenosti z obdobných projektů, pro uživatele je diskusní klub nejsnáze akceptovatelnou formou komunikace s okolím. Výhod je mnoho - oproti chatu je to trvalost informace a možnost její supervize, proti komentářům k článkům a textům je zde poměrně rychlá reakční doba, informace je obvykle dobře strukturovaná a klasifikovatelná. Nově příchozí mají potřebu získávat rychle odpovědi na své otázky, zkušenější se rádi o své zkušenosti podělí, mazáctvo rádo poexhibuje buršáckými šrámy, utrpěnými za eóny úchylného života :) Vycházeje z toho, ublížili jsme standardní joomlí komponentě Kunena asi nejvíc ze všech nainstalovaných komponent. Mnoho ozdůbek a fičur padlo za oběť nelítostné snaze o zjednodušení vzhledu a obsluhy tak, abycho víceméně okoukané fórum přiblížili fóru diskusnímu. Na výběr jsou přímo z rozhraní přepínatelné varianty zobrazení "jak to tam padalo", tedy flat, stromové rozhraní pro rychlý přehled nebo asi uživatelsky nejhodnotnější zobrazení ve vláknech. Pořadí příspěvků (nejstarší první či poslední) je možno nastavit si v profilu.  Specialitou diskusí je jejich úzké napojení na systém uživatelských skupin - pokud si tak majitel skupiny přeje, systém mu připraví v rámci uzavřené části fóra oblast, dedikovanou přímo pro skupinu s požadovanými parametry a viditelností. Z pohledu skupiny tak její uživatelé dostávají samostatný uzavřený diskusní klub.

Spíše pro pobavení jsme osadili nástěnku

- tedy ekvivalent dveří ledničky, polepených žlutými lístky a magnety chycenými fotkami. Praktické využití není velké, nebo lépe řečeno, bude úměrné tomu, jak to lidé budou používat. Na nástěnku lze přichytit krátký text, fotku nebo odkaz na embedded video. Podobnou nástěnku mají ve svých profilech i administrátoři.

A konečně Deviopedie.

Během osmi let běhu Eleferna v proostředí joomla! byl vytvoořen klon Wikipedie s téměř dvama tisíci (přesně 1964) stránkami, představujícími asi nejucelenější přehled encyklopedických hesel z oblasti BDSM. Je pravdou, že v mnohých případech jde o pahýly či případně o texty, psané lehkou rukou, žádný podobný systém ale na úchylwebu neexistuje a jeho postupné rozšiřování je plně v rukách vás, našich uživatelů. Deviopedie se snaží pokrýt jednak specificky úchylná témata a okruhy zájmů, osobnosti české úchylné scény a využíváme ji i jako  odpovědní systém na často kladené otázky.  

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 165 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 165

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate