DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Kočky

Byl jsem venku. Ráno svítilo velké teplé žluté a Wizí se šel hřát za velké okno. Přes něj chodí ven lidi. Zůstalo otevřené. Opatrně jsem zašel za něj a když se nezavřelo, udělal jsem ještě pár kroků. Venku má pelech nad hlavou strop hrozně vysoko. Voní tam spousta neznámých věcí. Něco mi cuchá chlupy v kožichu. Podlaha lechtá do tlapek, když se sleze z tvrdého šedivého.

 

Číst dál: Rýšoviny - V

Tak kočka od člověka je ženská, ne člověčka. Už to vím. Člověk, co přestal běhat neměl žádnou. Já mám dvě a ještě jich sem spousta chodí. Za velkým člověkem, za menším člověkem  nebo jen tak. Včera přišla jedna jako angora. Dlouhá plavá srst. Hezky voněla. Vylezl jsem jí na klín a hladila mě. Dlouho. Usnul jsem. Promáčela mi kožich. Ženským hodně teče z  očí. Přinesla mi měkké masíčko. Wizímu taky. Dlouho seděly s mou větší ženskou u díry s ohněm a povídaly si. Chytal jsem obrázky svého velkého člověka, co je teď pryč. Škoda, že neumějí obrázkovat. Ležel jsem nad dírou s ohněm a díval se na ně. Bylo mi teplo.


Číst dál: Rýšoviny - IV

Dneska mi Wizí přinesl myš. Velikou. Ještě se trochu hýbala. Dal mi ji do mojí mističky a ještě do mě šel strčit. Krásně voněla krví a teplým masem. Zakousnul jsem ji lehce. Maso mi moc trhat nešlo. Chtěl bych mít ostré zuby. Chtěl bych mít všechny zuby. Alespoň jsem si v tom voňavém mase vytřel čenich. Krásně to vonělo. Přišlo mi, že to i žeru. Menší člověk přišel a tu myš mi natrhal. Na malé kousky. Na jeden prokousnul žluč, ale to nevadí. Seděl dole u mě a koukal se, jak mi chutná. Sežral bych i ten kousek se žlučí, ale byl moc hořký. Umyl jsem si čumák a šel jsem Wizímu umýt srst a uši. Pak jsem zkusil umýt srst  a uši menšímu člověkovi. Velký člověk drží a hladí mě, když mu meju srst na obličeji. Menší člověk srst na obličeji nemá, i když voní podobně, jako velký. Drbal mě pod bradou a hladil přes uši, tím správným způsobem. Velký člověk je pryč, panička říkala, že letěl daleko. Nevím, co je letěl, ale kocour by tam prý běžel celé měsíce.  Chybí mi. Je mi u něj nejlíp. Povídá si se mnou a rozumí, co mu obrázkuju. To on mě vzal od všech těch mnoha koček.  Má kočky rád. Chtěl bych mu ulovit myš.

Číst dál: Rýšoviny - III

V miskách  teď mám spoustu žrádla, co jsem dřív neznal. Dneska mi člověk s fousama přivezl něco voňavého, ale jinak, než maso. Ale taky červené. Ale jinak, než maso. Je to měkké a nemusím to ani moc kousat, utrhnu to i tím jedním špičákem, který nebolí. Wizí si čuchnul a šel pryč, ale mě to chutná. Je to šťavnaté. Menší člověčka viděla, že mám prázdnou misku a ještě mi toho kousek dala.

 

Číst dál: Rýšoviny II

Pořád ty protivný kočky. Shodily mě z okna. Doma sem vždycky seděl na okně, kdy jsem chtěl. Ale od té doby, co můj člověk přestal nejdřív běhat a pak i hřát to nestojí za nic. Ještěže je tu voda.


Číst dál: Rýšoviny - I

Na rozdíl od zbytku Eleferna není tato sekce věnována úchylným aktivitám :-) Věnujte jí ale přesto alespoň občas pozornost .

 


 

Bubíš, profesor, nejchytřejší z kocourů

Myšelína, postrach hlodavců

Bezzubý bojovník beze jména

Na rozdíl od zbytku Eleferna není tato sekce věnována úchylným aktivitám :-) Věnujte jí ale přesto alespoň občas pozornost a pokud shledáte, že je ve vašich silách a možnostech přispět skutkem, věcí nebo finančním obnosem, udělejte to.


Adresy útulků a čísla účtů pro příspěvek

OS podbrdsko redstar přispět můžete na účet 152335352 / 0600
První společnost za práva koček redstar přispět můžete na účet 756 098 001/2400
Prvý bratislavský útulok pre zvieratá  
Mikroazyl pro kočky redstar přispět můžete na účet 805 800 283/0300
Azyl pro opuštěné kočky LUCKY redstar přispět můžete na účet 1005659319/0800
Bona redstar přispět můžete na účet 185575192 / 0300
Svoboda zvířat Plzeň o.s. redstar přispět můžete na účet 192315575/0300
Domácí depozitum paní Stejskalové Paní Stejskalová je soukromá osoba - nikoliv organizace, které na provoz přispívají členové a sponzoři - a proto od zájemců o zvíře žádá uhrazení odčervení (3x), vakcinace (2x) a kastrace. U odčerveného a vakcinovaného kotěte to dělá 700 Kč - odčervení: 3 x 40 Kč (120 Kč) + vakcinace: 2 x 290 Kč (580 Kč). U dospělé kastrované kočky je to 1800 Kč (1100 Kč kastrace + 120 Kč odčervení + 580 Kč vakcinace), u kastrovaného kocoura 1650 Kč (950 Kč kastrace + 120 Kč odčervení + 580 Kč vakcinace).
Kocouři pana Knopa  
Kočky soukromých nálezců  
Pražský spolek ochránců zvířat redstar  
Kočka mezi lidmi - odkaz je jiz nefunkcni  
Felca  
Útulkek Mělník redstar  
Moravskoslezský spolek pro ochranu zvířat redstar  

redstar Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých této organizaci lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy paragraf 20).

§ 15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu - týká se fyzických osob a OSVČ

(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

§ 20 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu - týká se právnických osob

(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 78 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 78

Nejnovější uživatelé

  • Bohynamadam 123
  • 11SEDN11 www.yandex.ru
  • pitula
  • Baja
  • AdrianaSissy 62