DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Popisovaný nápad pochází z KinkLabu a ukazuje, jak snadno a levně lze s pomocí moderních technologií jednočipů řešit i poměrně složitá technická zadání. 

Popisované zařízení slouží jako externí box pro připojení prakticky libovolné vibrační jednotky s napájecím napětím v rozmezí od 6 do cca 18V, alespoň principiálně řiditelné pulsně šířkovou modulací. S firmwarem, ocitovaným níže hračka umožňuje připojení k PC via USB a programové řízení nadřízeným počítačem (včetně nahrávání až pěti vlastních průběhů do EEPROM Arduina), program řízení rychlosti vibrace, řízení náběhových obálek a program rozmítání rychlosti mezi nastavenými hodnotami plus pět již zmíněných vlastních průběhů. Text není podrobným návodem ke stavbě, pojednán je spíše inspirativně :-)

Ke stavbě je zapotřebí - kromě vývojového kitu Arduino - už jen pár šuplíkových součástek. Konkrétně dva lineární potenciometry 10 kiloohm, přepínač 1x9, osm odporů po jednom kile, jeden zhruba desetiohmový odpor, výkonový N-MOSFET podle výkonu poháněného vibrátoru a Schottkyho diodu na ochranu tranzistoru před špičkami z motorku hračky. Celé schéma pak vypadá takto:

Ano, přepínač je opravdu vyřešen digitalizací napětí z odporového děliče. Zbývá firmware:

#include <EEPROM.h>
#include <Messenger.h>
/* VIBROCONTROLLER  v0.1
by elims - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Mode 0: PC-Mode
Mode 1: const
Mode 2: ramp
Mode 3: fade
Mode 4 - 8: Read wavetable from EEPROM
*/
// ### globals ####################################################
Messenger message = Messenger();         //Instantiate the remote access
int pwmpin = 6;                           // PWM for vibrator
int indloadpin = 5;                       // Inductive load
int modepin = 0;                          // Resistor kaskade (7x 1k) for mode selection
int powerpin = 1;                         // 10k variable resistor for power
int freqpin = 2;                          // 10k variable resistor for time
int value = 0;                            // temporal value
int address = 0;                          // global iterator
int modevalue = 0;                        //
float strength = 0;                       // variable to keep the actual PWM value (0-255)
boolean rampup = true;                    // goes ramp up or down in
byte mode = 0;                            // Stores the current Mode
// ### functions ###################################################
void fade(){
strength = float(analogRead(powerpin))/1024.0;
if(value >= 255){
rampup = false;
}
if(value <= 0){
rampup = true;
}
if(rampup==true){
value += 5;
} else {
value -= 5;
}
analogWrite(pwmpin, int(float(value)*strength));          
delay(analogRead(freqpin)/2+5);                            
}
void ramp(){
strength = float(analogRead(powerpin))/1024.0;
if(value >= 255){
value = 0;
} else {
value += 5;
}
analogWrite(pwmpin, int(float(value)*strength));          
delay(analogRead(freqpin)/2+5);
}
/* inverse ramp
void iramp(){
strength = float(analogRead(powerpin))/1024.0;
if(value <= 0){
value = 255;
} else {
value -= 5;
}
analogWrite(pwmpin, int(float(value)*strength));          
delay(analogRead(freqpin)/2+5);
}
*/
void tablelookup(int table){
strength = float(analogRead(powerpin))/1024.0;
value = EEPROM.read(address + table*100);
if(address >= 99){
address = 0;
} else {
address += 1;
}
analogWrite(pwmpin, int(float(value)*strength));          
delay(analogRead(freqpin)/2+5);
}
// Create the callback function
void messageReady() {
if (message.available()) { // Checks to see if the message is complete and erases any previous messages
if (mode > 0) {
Serial.print('i');
Serial.print(' ');
Serial.print(mode, DEC);
Serial.println();
} else {
switch (message.readChar()) { // Gets the first word as a character
case 'r': // Read pins (analog or digital)
readeeprom(); // Call the readpins function
break; // Break from the switch
case 'w': // Write pin
writeeeprom(); // Call the writepin function
break;
case 's':
setoutput();
break;
case 'i':
Serial.print('i');
Serial.print(' ');
Serial.print(mode, DEC);
Serial.println();
}
}
}
}
void readeeprom() { // Read pins (analog or digital)
int table = 0;
int add = 0;
switch (message.readChar()) { // Gets the next word as a character
case 'e':
Serial.print('e');
Serial.print(' ');
add = message.readInt();
Serial.print(add);
Serial.print(' ');
Serial.print(EEPROM.read(address), DEC);
break;
case 'p':
Serial.print('p');
Serial.print(' ');
table = message.readInt();
Serial.print(table);
Serial.print(' ');
for(int i = 0; i < 100; i++) {
Serial.print(EEPROM.read(i + table*100), DEC);
Serial.print(' ');
}      
break;
case 'a': // READ analog pins
Serial.print('a');  // Echo what is being read
Serial.print(' ');
Serial.print(analogRead(powerpin));
Serial.print(' ');
Serial.print(analogRead(freqpin));
Serial.print(' ');
}
Serial.println();
}
void writeeeprom() { // Write pin
int table = 0;
int batch = 0; //multipurpose integer (adresse, batchadresse, formatvalue)
switch (message.readChar()) { // Gets the next word as a character
case 'e' :
batch = message.readInt();
EEPROM.write(batch, message.readInt());
Serial.println('d');
break;    
case 'p':
table = message.readInt();
batch = message.readInt();
for(byte i = 0; i < 10; i++) {
EEPROM.write(i + batch * 10 + table*100, message.readInt());
}
Serial.println('d');
break;
case 'f':
table = message.readInt();
batch = message.readInt();
for(byte i = 0; i < 100; i++) {
EEPROM.write(i + table*100, batch);
}
Serial.println('d');
}
}
void setoutput() {
switch (message.readChar()) {
case 'a' :
analogWrite(pwmpin, message.readInt()); //Sets the PWM of the pwmpin
break;  // Break from the switch
case 'b' :
analogWrite(indloadpin, message.readInt());   //Sets the PWM of the indloadpin
}
}
// ### main ###########################################
void setup()
{
Serial.begin(9600); // 115200
message.attach(messageReady);
pinMode(pwmpin, OUTPUT);
pinMode(indloadpin, OUTPUT);
} 
void loop()
{
while (Serial.available())  message.process(Serial.read());
modevalue = analogRead(modepin)/4;
if(modevalue >= 0 && modevalue < 16) {
value = 0;  //make sure ramp and fade start with 0
mode = 0;
}
if(modevalue >= 16 && modevalue < 48) {
analogWrite(pwmpin, analogRead(powerpin)/4);
mode = 1;
}
if(modevalue >= 48 && modevalue < 80) {
mode = 2;
ramp();
}
if(modevalue >= 80 && modevalue < 112) {
mode = 3;
fade();
}
if(modevalue >= 112 && modevalue < 144) {
mode = 4;
tablelookup(0);
}
if(modevalue >= 144 && modevalue < 176) {
mode = 5;
tablelookup(1);
}
if(modevalue >= 176 && modevalue < 208) {
mode = 6;
tablelookup(2);
}
if(modevalue >= 208 && modevalue < 240) {
mode = 7;
tablelookup(3);
}
if(modevalue >= 240 && modevalue < 257) {
mode = 8;
tablelookup(4);
}
}

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 46 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 46

Nejnovější uživatelé

  • Bohynamadam 123
  • 11SEDN11 www.yandex.ru
  • pitula
  • Baja
  • AdrianaSissy 62