DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Milí úchylové, tento web jsme ještě jednou vzkřísili z nebytí.  Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kdo se mnou Eleferno dělali ať už autorsky, vizuálně nebo v pozadí při technické podpoře a implementaci systému.  Díky! Torm.
1.10.2022 Najeli jsme na obnovu základních funkcionalit a návrat k - řekněme - provoznímu módu  
6.10.2022 Přechod na zcela novou instalaci J3.6.4 ->3.10.11, aktuální Community builder
6.12.2022 - Filnlizace upgrade na J3.10.11

Prosím pozor! Tomuto textu věnujte pozornost

Toto už je převážně muzejní exponát, nikoliv úplně živý komunitní web. Může být kdykoliv bez upozornění - a to zdůrazňujeme -  nahrazen uloženou verzí z metastatické zálohy, kterou sice budeme udržovat v minimálně denních cyklech, ale ztrátu denního obsahu vyloučit neumíme. Nemá proto smysl příliš využívat jeho komunitní funkce výrazně více, než jako zajímavou ukázku toho, jak na přelomu tisíciletí fungovala česká BDSM scéna.  O web se po návratu z "mateřské" stará Lizz, technické zabezpečení je na web4ce, zastoupeném hlavně Sleepem. Aktuálně jedeme na sedmičkovém php a - konečně - na HTTPS a poslední trojkové Joomle.

Uvítáme spolupracovníky - pokud byste se chtěli na Elefernu podílet technicky či autorsky, jste vítáni. Redakce má za to, že zde prezentovaný obsah zaslouží to, aby byl prezentován, ať už pro svou historickou, edukativní i prostě zábavnou hodnotu.

A slovo majitelovo

Tento web prošel za dlouhé roky svého života složitou a členitou genezí. Od původně striktně technického a technicistního webu, specializovaného na ES, ET, vacuum a technické aspekty BDSM praxe se postupně rozrostl o zdravotnickou tématiku, otázky bezpečnosti BDSM hrátek, pubklicistiku, beletrii a nakonec i o blogy čleů redakce i vás, našich čtenářů. Dvě předchozí iterace rozvoje vnesly do orientace Eleferna prvky interaktivity a pokusily se přiblížit jej komunitnímu portálu. Praxe ovšem ukázala, že "velké" sociální sítě jsou mocnější snah skupinky nadšenců, realizující tento projekt ve svém volném čase bez náhrady na odměnu. Z pohledu financí táhneme projekt s Nenu  a Sleepem z vlastních peněz a ano, děláme to rádi. Tato iterace vrací projekt do racionálnějších končin, diskusák ani chat opravdu neplánujeme :) Všichni jste ovšem upřímně vítáni. Takže - HAPPY ELECTRODES!

GetGalleryItem 6.jpg.jpg

Thajská sací krysa je geneticky modifikovaným organismem (GMO) a týkají se jí acquis Evropské unie TAIEX 100 a 101 o používání zvířat pro pokusné učely, dále pak TAIEX č. 102, 103 o chráněném používání geneticky modifikovaných organismů a TAIEX č. 111,112,113,114,115, 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 o volném využívání geneticky modifikovaných organismů. V případě dalšího prodeje nad rámec dovozního povolení pak je třeba zohlednit směrnici o umisťování biocidních produktů na trh - TAIEX č. 134A

Sací krysy budou do ČR dováženy dle ustanovení Směrnice 86/609/EHS, k ochraně zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, která stanoví minimální standardy, které je třeba při využívání zvířat pro experimentální a jiné vědecké účely související se základním či aplikovaným výzkumem, s léky, potravinami a dalšími látkami či výrobky a též s ohledem na životní prostředí dodržet. Ohrožené druhy mohou být použity pouze pro takový výzkum, který má přispět právě k ochraně těchto druhů, příp. pro zcela zvláštní biomedicinské účely, pro něž jsou vhodné pouze tyto druhy. Z toho vyplývá, že SK nelze prodávat v sexshopech ani obchodech se zvířaty, pro jejich prodej se aplikuje stejný režim, jako pro zdravotnický materiál. Navíc v ČR existuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat, které implementují uvedenou směrnici. Státní správu v této oblasti zabezpečuje Ministerstvo zemědělství. V oblasti zacházení se sacími krysami tedy musí být dosažena plná kompatibilita s Acquis k datu přijetí ČR do EU, tedy k 1.5.2004.

Směrnice 90/219/EHS stanoví podmínky pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí jednak za účelem výzkumu nebo vývoje, jednak jako součásti výrobků, které jsou uváděny na trh. Je stanovena povinnost notifikace u pověřeného orgánu před uvedením GMO do životního prostředí. Jsou stanoveny nezbytné podmínky notifikace zahrnující především poskytnutí informací nezbytných pro posouzení rizika těchto organismů. Výjimka Ministerstva zemědělství a Státního veterinárního inspekce je ke každé SK přiložena (č.j. MZeČR Li/209452/04_V a SVI 1582-14-2004/Duben ). pro každou dovezenou sací krysu je k dispozici i kopie Společného veterinárního vstupního dokladu.

Při jednání o dovozu prvních vzorků se významně angažovalo Ministerstvo zemědělství ČR, zejména odbor 1020 (ústřední komise pro ochranu zvířat), zastoupený docentem MVDr. Richardem Sovjákem a Ing. Ratthovou, která v komisi koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany zvířat, držených pro biologické a lékařské účely, hospodářských a pokusných zvířat a zvířat v zájmových chovech. Právě díky jejímu zájmu a snaze se podařilo najít vhodný režim pro dovoz a distribuci SK. Pro případné následné distributory SK je nutno doložit způsobilost osvědčením odborné způsobilosti k péči o zvířata podle § 23 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat.

Mluvit o Thajsku, jako o zvláštní zemi je, dle mého názoru zbytečné. Stejně, jako podotýkat, čím vším se liší tamní společnost od středoevropanů. Tím méně, by pak bylo na místě poukazovat na cokoliv jiného, co je pro nás přinejmenším podivuhodné.

Číst dál: Reportáž z Thajska

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 54 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 54

Nejnovější uživatelé

  • ae21ae
  • Kejmil
  • Didier
  • Frfafel
  • PragueMate