DEV...ELeferno

tady se pracuje. Kurva, fakt těžce se tu pracuje. Ale už to mám skoro hotový.Lz.

Milí úchylové, tento web jsme ještě jednou vzkřísili z nebytí.  Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kdo se mnou Eleferno dělali ať už autorsky, vizuálně nebo v pozadí při technické podpoře a implementaci systému.  Díky! Torm.
1.10.2022 Najeli jsme na obnovu základních funkcionalit a návrat k - řekněme - provoznímu módu  
6.10.2022 Přechod na zcela novou instalaci J3.6.4 ->3.10.11, aktuální Community builder
6.12.2022 - Filnlizace upgrade na J3.10.11

Prosím pozor! Tomuto textu věnujte pozornost

Toto už je převážně muzejní exponát, nikoliv úplně živý komunitní web. Může být kdykoliv bez upozornění - a to zdůrazňujeme -  nahrazen uloženou verzí z metastatické zálohy, kterou sice budeme udržovat v minimálně denních cyklech, ale ztrátu denního obsahu vyloučit neumíme. Nemá proto smysl příliš využívat jeho komunitní funkce výrazně více, než jako zajímavou ukázku toho, jak na přelomu tisíciletí fungovala česká BDSM scéna.  O web se po návratu z "mateřské" stará Lizz, technické zabezpečení je na web4ce, zastoupeném hlavně Sleepem. Aktuálně jedeme na sedmičkovém php a - konečně - na HTTPS a poslední trojkové Joomle.

Uvítáme spolupracovníky - pokud byste se chtěli na Elefernu podílet technicky či autorsky, jste vítáni. Redakce má za to, že zde prezentovaný obsah zaslouží to, aby byl prezentován, ať už pro svou historickou, edukativní i prostě zábavnou hodnotu.

A slovo majitelovo

Tento web prošel za dlouhé roky svého života složitou a členitou genezí. Od původně striktně technického a technicistního webu, specializovaného na ES, ET, vacuum a technické aspekty BDSM praxe se postupně rozrostl o zdravotnickou tématiku, otázky bezpečnosti BDSM hrátek, pubklicistiku, beletrii a nakonec i o blogy čleů redakce i vás, našich čtenářů. Dvě předchozí iterace rozvoje vnesly do orientace Eleferna prvky interaktivity a pokusily se přiblížit jej komunitnímu portálu. Praxe ovšem ukázala, že "velké" sociální sítě jsou mocnější snah skupinky nadšenců, realizující tento projekt ve svém volném čase bez náhrady na odměnu. Z pohledu financí táhneme projekt s Nenu  a Sleepem z vlastních peněz a ano, děláme to rádi. Tato iterace vrací projekt do racionálnějších končin, diskusák ani chat opravdu neplánujeme :) Všichni jste ovšem upřímně vítáni. Takže - HAPPY ELECTRODES!

GetGalleryItem_20-2.jpg.jpg
Řekni proudu NE !V poslední době se mezi mladými lidmi i ve starší - a řekli bychom, životními zkušenostmi obdařené - generaci rozmáhá naší společnosti cizí jev.

Oním cizím a ideodiverzními centrálami pravděpodobně zavlečeným jevem je zneužívání stále ještě deficitního elektrického proudu k účelům, k nimž od samého počátku nebyl určen. Namísto pohonu zařízení, vytvářejících hodnoty (jejichž pohon se vinou nedostatečného zeleně technického rozvoje dosud nepodařilo nahradit hnací silou větru, zvířat, bioplynu nebo jinou k životnímu prostředí šetrnou technologií), namísto využití k osvětlování našich příbytků a kolektivních prostor tam, kde k životnímu prostředí šetrné světlo loučí a světlušek nepostačuje, tam, kde jsou sice nevýznamné, leč přesto léčivé projevy tohoto přežitku minulých dob dosud nezaměnitelné zaklínáním a alternativní léčkou přikládáním kamenů - namísto těchto tolerovatelných projevů využívání elektřiny elektřinu zneužívají ! Ano, nebojme se to nazvat pravým jménem - jde o zneužití elektřiny k ryze individuálním a našemu zeleně kolektivistickému pojetí civilizace zcela cizím projevům individuality a popření všech zásad, hlásaných našimi věrozvěsty Pávkem, Kotrbou, Kellerem, Čulíkem, Filipem, Lysenkem, Lepešinskou, Leninem, Marxem a nezapomenutelným Koniášem.

Jak ze svodek kompetentních orgánů vyplývá, zneuživatelé elektřiny jsou svými zahraničními penězodárci dobře zabezpečeni a v jejich ideodiverzních centrálách dobře vycvičeni, přesto bdělému oku našich orgánů neunikli a v celách předběžného i následného vytěžení se našim specialistům daří skládat postupně zrůdné pexeso jejich skutků. Posuďte sami z příkladů, které Hlavní ideopolitická správa při ministerstvu pro šíření veřejné zeleně a ekologických druhů energie uvolnila pro naše veřejnoprávní sdělovací prostředky.

Dvacetiletá K.V., studentka ekonomického oboru Vysoké školy inovativních technologií, poháněných muskulární silou podlehla svodům šéfideologa podvratné ideodiverzní skupiny T.E., který ji - kromě dvou kusů v našich zemích civilním osobám nedostupných suchých článků 9V - opatřil i mezinárními ekoúmluvami zakázané zařízení, zvané TENS. S pomocí tohoto zařízení se pak věnovala aktivitám, zcela neslučitelným s hrdým pojmenováním studentka.

Tentýž dosud pravomocně neodsouzený zločinec T.E. způsobil, že A.-M.D., nadějná studentka Ústavu pro nalézání ekologicky pozitivních myšlenek v reakčních textech období temného dávnověku zavrhla dosud s úspěchem praktikovaný způsob léčby bolestí páteře hlasitým předčítáním díla Kellerova a s pomocí opět ilegálně získaného zařízení nejenže ztratila bolesti zad, ale i důvěru v léčivé účinky Díla Neomylného.

Z informací, uvolněných sdělovacím prostředkům dále vyplývá, že počet osob, zneužívajích elektrický proud v naší harmonické společnosti plíživě roste. Zadrženy již byly známá výtvarnice a fotografka J.R., nadějná mladá reprezentantka naší vlasti v oboru společenských tanců B.M., specialistka robotických technologií E.S., lékařka (!!!) MUDr. R.S., studentka gymnázia Z.Ř. a další ženy. Zneužívání elektřiny je - dle slov akademiků Alderounského a Wáka z Ústavu pro studium zajímavých životních projevů žen - silně návykové, přičemž chorobná závislost může u vnímavých a v příslušných partiích citlivých jedinců vzniknout již po první aplikaci. Vyzýváme proto zejména naši mladou generaci - ŘEKNI I TY ELEKTRICKÉMU PROUDU SVÉ ROZHODNÉ NE !

Vyhledávání

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 48 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 48

Nejnovější uživatelé

  • Bohynamadam 123
  • 11SEDN11 www.yandex.ru
  • pitula
  • Baja
  • AdrianaSissy 62